สคต.เวียนนา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมและจัดกิจกรรม Master in Residence ระหว่างวันที่ 12-19 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม Hotel post เมือง Lech ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นเมือง ที่มีชื่อเสียงสำหรับการท่องเที่ยวและกีฬาฤดูหนาว โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยว ระดับ Super Luxury จากทั่วโลก รวมถึงได้ร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์สินค้าหัตถกรรมระดับพรีเมียม Meisterstrasse.com นำสุดยอดแบรนด์ไทย 2 แบรนด์ ได้แก่ แบรนด์ Korakot ผู้ผลิตสินค้า Art installation และแบรนด์ Srisangdao ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

กิจกรรมนี้เป็นงานแสดงสินค้าขนาดเล็กที่มีรูปแบบเฉพาะ ถูกดีไซน์ให้เข้ากับวัฒนธรรมและบรรยากาศทางเศรษฐกิจของเมือง โดยกลุ่มผู้เข้าชมสินค้าเป็นผู้เข้าพักโรงแรม ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่ได้รับข่าวสารผ่านการประชาสัมพันธ์โดยการท่องเที่ยวของเมือง Lech และเครือข่ายโรงแรมระดับ Super Luxury ของเมือง นอกจากนี้ สคต.เวียนนา ยังได้รับเชิญ ให้บรรยายให้กับสมาคมกลุ่มนักธุรกิจ Rotary ของออสเตรียและลิกเตนสไตน์ ในหัวข้อ “Thai Hom Mali Rice with Aromatic from the Alps” ซึ่งได้รับความชื่นชอบเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ผู้บริหารของโรงแรม Hotel Post เจรจาขอซื้อข้าวหอมมะลิไทยทันทีเพื่อจัดเสิร์ฟ ให้กับแขกของโรงแรม และยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยในหนังสือพิมพ์รายวัน ของทางโรงแรมด้วย

จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้แบรนด์ Korakot ได้รับการยอมรับจากผู้เข้าชมงาน และสามารถดึงดูดให้ Meisterstrasse เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเยี่ยมชมโรงงานและสตูดิโอของ Korakot ทันที และประสงค์เข้าร่วมงาน Style ในปี 2567 ส่วนแบรนด์ Srisangdao อยู่ระหว่างการเจรจาขอให้ Meisterstrasse เป็น Brand distributor ในรัฐ Vorarlberg ของออสเตรียและอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายตลาดให้ครอบคลุมสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนีต่อไป
ในขณะที่ Craft products ก็เป็นเทรนด์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ในปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้มีรายได้สูงและมีรสนิยม และยังเป็น Soft Power ของไทย ซึ่งการเข้าร่วมงานดังกล่าวสามารถสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากงานแสดงสินค้าแบบเดิม ผู้ประกอบการสามารถนำประสบการณ์ไปต่อยอดในการสร้างแบรนด์ได้

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา