ศุลกากรไนจีเรียได้ประกาศลดภาษีนำเข้าสำหรับรถยนต์ใหม่และรถยนต์มือสองซึ่งอัตราภาษีนำเข้าสำหรับรถยนต์ทั้งใหม่และที่ใช้แล้วอยู่ที่ร้อยละ 20 จากเดิมร้อยละ 35 อย่างไรก็ดี นอกจากภาษีนำเข้าแล้วบริษัทนำเข้ารถยนต์มือสองและรถยนต์ใหม่จะต้องชำระภาษีคณะกรรมการยานยนต์แห่งชาติ (NAC) ร้อยละ 15 และร้อยละ 20 ตามลำดับ โดยให้มีผลใช้บังคับทันที
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10177
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา (เม.ย. 2565)
———————————————-