แม้ว่ากระแสการช้อปปิ้งออนไลน์จะเป็นที่นิยมมาหลายปี แต่ศูนย์การค้าและธุรกิจที่ต้องอาศัยหน้าร้านก็ยังดำเนินไปได้ด้วยดีเนื่องจากผู้คนยังมีความต้องการออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน แต่สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นตัวเร่งให้ศูนย์การค้าต่างๆต้องเผชิญกับปัญหากำลังซื้อถดถอย และได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะศูนย์การค้าขนาดเล็กหลายแห่งถึงกับประสบภาวะล้มละลาย ในปี 2563 มีรายงานว่าห้างปิดตัวลงไปกว่า 12,000 แห่ง บางอาคารศูนย์การค้าได้ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นเช่น ห้าง Macy’s ในรัฐ Vermont ถูกปรับเปลี่ยนเป็นโรงเรียนมัธยม ในขณะที่อาคารศูนย์การค้าหลายแห่งเปลี่ยนมาเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าแทน
นอกจากเรื่องกำลังซื้อที่ลดลง พฤติกรรมการบริโภคของชาวอเมริกันก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเดิมที่มีการรวมกลุ่มกันตามศูนย์การค้าต่างๆโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ ก็กลับถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีและระบบออนไลน์ที่มีความสะดวกสบาย ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับหน้าร้านเช่น ร้านอาหาร หรือธุรกิจบริการต่างๆ อาจจำเป็นต้องปรับตัวให้ลดการพึ่งพาธุรกรรมจากหน้าร้านลง ปรับแผนระยะยาวโดยเน้นช่องทางออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ e-commerce ที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2565

ที่มาข้อมูล: ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต. ณ นครนิวยอร์ก 9-13 ส.ค. 2564

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2