ประเทศออสเตรียเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา อุณภูมิลดต่ำและในบางวันมีหิมะตกตลอดจนอุณหภูมิติดลบ ชาวออสเตรียมีความจำเป็นต้องสร้างความอบอุ่นในที่พักอาศัยผ่านเครื่องทำความร้อนรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือระบบการทำความร้อนผ่านเครื่องต้มน้ำร้อน (Heizung) และกระจายความร้อนผ่านแผงความร้อนที่ติดตั้งผ่านจุดต่างๆ ภายในครัวเรือนเผื่อให้ผ่านความหนาวเหน็บไปได้ ซึ่งการทำความร้อนผ่านเครื่องต้มน้ำร้อนจะต้องใช้พลังงานแก๊ส ทั้งนี้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนราคาพลังงานในออสเตรียปรับตัวสูงขึ้นและปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในเดือนธันวาคม ด้วยสาเหตุจากความขาดแคลนในอุปทานของธุรกิจผู้ผลิตแก๊สรวมถึงบรรยากาศความขัดแย้งระหว่างประเทศของรัสเซียกับยูเครนซึ่งหนึ่งในสายส่งแก๊สจากรัสเซียเข้ามายังยุโรปพาดผ่านอยู่ ในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวของออสเตรียนี้ ราคาค่าแก๊สปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 16 ค่าไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 10 ราคาน้ำมัน Heizoel เพื่อใช้กับเครื่องทำความร้อนปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 61 น้ำมันดีเซลและเบนซินปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 35 และร้อยละ 29 ตามลำดับ ส่งผลให้ภาคธุรกิจและประชาชนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ภาพแสดงการปรับตัวของราคาพลังงานในเดือนตุลาคม 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับตุลาคม 2563
 

ข้อคิดเห็น

ความบีบคั้นจากการที่ออสเตรียไม่สามารถผลิตแก๊สได้เองและต้องพึ่งพิงการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลักทำให้ชาวออสเตรียมีนิสัยระมัดระวังและมีความรอบคอบในการใช้พลังงาน ชาวออสเตรียนิยมเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระดับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยในสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควรศึกษาและใส่ใจตลอดจนทำการวิจัยและพัฒนาให้สินค้าของตนเองตอบโจทย์การใช้พลังงานของชาวออสเตรีย ทั้งนี้ อาจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.com-on-labels.eu ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับฉลากด้านพลังงานของสหภาพยุโรป

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา (ธันวาคม 2564)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2