สถานการณ์ตลาดเครื่องแต่งกายในญี่ปุ่นภายหลังโควิด มีงานวิจัยคำนวณมูลค่าการขายปลีกของเครื่องแต่งกายและเสื้อผ้าในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแต่งกายทั่วไป เครื่องแต่งกายบุรุษ เครื่องแต่งกายสตรี และเครื่องแต่งกายสำหรับทารกและเด็ก ไม่รวมการจำหน่ายที่ร้านไซเคิลและร้านเสื้อผ้ามือสอง โดยขนาดของตลาดค้าปลีกเครื่องแต่งกายในประเทศ ซึ่งรวมถึงเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรีและเสื้อผ้าสำหรับทารกและเด็ก มีมูลค่าถึง 7,610.5 พันล้านเยน


ในส่วนของห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเฉพาะมีแนวโน้มฟื้นตัว ส่วน E-commerce ยังคงได้รับความนิยมหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ต่อมาในเรื่องของสถานะและการเปลี่ยนแปลงของตลาดสินค้าอัญมณีในญี่ปุ่นภายหลังโควิด ซึ่งแรงสะท้อนกลับ ของการใช้จ่ายภายหลังโควิดช่วยทำให้ยอดการจำหน่ายของอัญมณี ขยายตัวขึ้นเป็น 9.6 แสนล้านเยน และสินค้าแหวนแต่งงานและแหวนหมั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ซื้อได้หันจากการลงทุนในงานแต่งมาสำหรับแหวนมากขึ้น ต่อมาราคาเฉลี่ยของแหวนแต่งงานเพิ่มขึ้นจากวงละ 2.5แสนเยนใน เป็น 2.7 แสนเยน และคาดการว่าในปี 2023 ตลาดจะยิ่งขยายตัวขึ้นไปเป็นประมาณ 1.54 ล้านล้านเยน กลุ่มผู้มีรายได้สูง มีความต้องการอยากกลับมาใช้จ่ายหลังกักตัวมานาน นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังสนับสนุนแฟชั่นที่ยั่งยืนตามหลัก SDGs เช่น การส่งเสริมสินค้ารีไซเคิล และการใช้ของมือสอง เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา