รายงานผลการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า FoodExpo 2022

งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม FoodExpo 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Metropolitan Expo Exhibition Center ซึ่งไม่ได้จัดขึ้นในปี 2563 และปี 2564 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยการจัดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเต็มรูปแบบของกรีซในครั้งนี้ถือเป็นงานแรกในปี 2565

สคต. มิลาน ขอสรุปรายงานผลการเข้าร่วมงาน ดังนี้ (รายงานตามเอกสารแนบ)

1. ภาพรวมของงาน

1.1 งาน FoodExpo เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม จัดขึ้นในเดือนมีนาคมของทุกปิ โดยการจัดงานครั้งที่ 6 เมื่อปี 2562 ได้รับความสนใจมาก โดยมี Exhibitor เข้าร่วม 1,300 ราย เป็น Exhibitor จาก 33 ประเทศทั่วโลก 250 ราย มี Visitor กว่า 70,000 ราย จาก 28,253 บริษัท และมีผู้ซื้อจากต่างประเทศ 3,500 ราย

1.2 การจัดงาน FoodExpo 2022 ถือเป็นครั้งที่ 7 จัดขึ้นโดยบริษัท Forum SA ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Metropolitan Expo Exhibition Center กรุงเอเธนส์ โดยเป็นงานที่รวบรวมสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพและหลากหลาย ได้แก่ อาหารสด อาหารแซ่เย็น/แช่แข็ง เครื่องดื่ม ผลไม้สด ผลไม้แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์นมและชีส อาหารกระป้อง อาหารพร้อมทาน และอาหาร ethnic เป็นต้น โดยงานจัดขึ้นในพื้นที่ 50,000 ตารางเมตร ใน 4 อาคาร

2. การจัดกิจกรรมพิเศษภายในงาน

ผู้จัดงานได้พิจารณาจัดกิจกรรม Food Expo Digital 2022 ติดต่อเป็นปีที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในการเพิ่มโอกาสสำหรับการพบปะ พูดคุย ระหว่างผู้ร่วมแสดงสินค้าและผู้ซื้อต่างชาติที่มีข้อจำกัดในการเดินทางเข้าร่วมงาน โดยบริษัทสามารถใช้บริการบนแพลตฟอร์ม 82B เพื่อทำการนัดหมายและพบปะเจรจาการค้ากับผู้แสดงสินค้าภายในงาน นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ในแวดวงอาหาร รวมถึงมีการจัดสาธิตการปรุงอาหาร และจัดกี้จกรรม workshop ที่น่าสนใจต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 3 วัน

3. ผู้แสดงสินค้า และผู้เข้าชมงานฯ

ผู้แสดงสินค้า มีจำนวน 1,200 ราย เป็นผู้ประกอบการจากต่างประเทศ 200 ราย ได้แก่ เบลเยี่ยม บัลแกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี อินเดีย อิตาลี สาธารณรัฐคอซอวอ เลบานอน มอลตา เม็กซิโก โปแลนด์ สเปน ศรีลังกา สวิตเซอร์แลนด์ ไทย ตุรกี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดยมีคูหาของสถานทูตไทย อินเดีย และสาธารณรัฐคอซอวอ ผู้เข้าเยี่ยมชมงาน มีจำนวน 28,600 ราย ได้แก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต cash & carry มินิมาร์เก็ต ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทน/นายหน้า ร้านค้าปลึกอาหารทั่วไป ร้านจำหน่ายสินค้า organic ร้านอาหาร โรงแรม และบริษัทให้บริการด้านการจัดเลี้ยง เป็นต้น และมีผู้ซื้อที่ได้รับเชิญจากผู้จัดงาน จำนวน 750 ราย จาก 83 ประเทศทั่วโลก

4. ผลการเข้าเยี่ยมชมงาน

4.1 การเข้าเยี่ยมชมงาน ผู้จัดงานมีระบบการตรวจสอบความปลอดภัยของผู้เข้าชมงานอย่างเข้มงวดและรัดกุม โดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากนาย Georgios Georgantas รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาชนบทและอาหารของกรีช เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้บริหารจากบริษัท และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมงาน รวมถึงเอกอัครราชทูตจากหลายประเทศเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน และเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเอเธนส์ นายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ ซึ่งทุกฝ่ายมองว่า การจัดงานดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มตันที่สำคัญที่จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจในประเทศค่อย 1 กลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกรีซเป็นอย่างมาก

บรรยายกาศร้ายในงานค่อนข้างคึกคั่กโดยสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่นำมาจัดแสดงส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีจุดเด่นและสำคัญในแต่ละพื้นที่ของกรีช เนันการจัดวางสินค้าที่สร้างความน่สนใจให้กับผู้เข้าชมงาน มีการให้ชิมตัวอย่างสินค้า มีบริษัทจากประเทศในแถบเอเชียที่เข้าร่วมแสดงงาน ได้แก่ อินเดีย (44 บริษัท) ศรีลังกา (3 บริษัท) และไทย (3 บริษัท) โดยสคต. มิลาน มีความเห็นว่า งานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานค่อนข้างมากหากเทียบจากข้อจำกัดที่หลายประเทศไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมงานได้ด้วยตนเอง รวมถึงผู้จัดงานได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจภายในงาน ได้แก่ การจัดสาธิตการปรุงอาหารเมดิเตอร์เรเนียนจากเชฟที่มีชื่อเสียง การจัดกิจกรรมเจรจาการค้าซึ่งมีการจับคู่เจรจาการค้ากว่า 15,000 คู่

4.2 การเข้าร่วมแสดงงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้เชิญสคต. มิลาน ในฐานะทีมประเทศไทย เข้าร่วมแสดงสินค้าภายในคูหาประเทศไทย เลขที่ -39 อาคาร 1 เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าอาหารแห้งและเครื่องปรุงของไทย โดยสคต. มิลาน ได้นำผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ไปจัดแสดงจำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้ง Roll up ของ Thai SELECT และเอกสารของสำนักงานฯ โดยสอท. เอเธนส์ ได้นำสินค้านำเข้าของไทยหลายรายการมาจัดแสดง โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้นำเข้า LA TIENDA – M. PAPANASTASIOU & Co ในกรุงเอเธนส์ ซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้าอาหารไทยที่สำคัญในกรีซ และเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารแห้งของผู้ผลิตไทย รวมถึงผู้นำเข้าได้มีการให้คำแนะนำแก่ซุปเปอร์-มาร์เก็ตของกรีซในการนำสินค้าไทยเข้าไปวางจำหน่าย ภายในคูหามีการจัดกิจกรรมการชิมอาหารไทยที่ปรุงโดยร้านอาหารไทย เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับคูหา และเป็นการเชิญชวนให้ผู้เข้าชมงานได้มีโอกาสลองชิมอาหารไทยที่มีรสชาติไทยอย่างแท้จริง คูหาไทยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน โดยมีการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าอาหารไทย แหล่งซื้อสินค้า/วัตถุดิบของไทยในกรีช และวิธีการปรุงอาหารไทย นอกจากนี้ ยังมีสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงโร่ม ได้ส่งเอกสารและแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยมาร่วมแสดง โดยมีชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

4.3 การเข้าพบผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการไทย สคต. มิลาน ได้พบกับ Mrs. Juanita Alvarez Papanastasou เจ้าของบริษัท LA TIENDA – M. PAPANASTASIOU & Co โดยได้สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการบริโภคสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารไทยในตลาดกรีซในปัจจุบัน ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย – ยูเครน รวมถึงได้หารือถึงความร่วมมือในการส่งเสริมสินค้าอาหารไทยในกรีซ ซึ่ง Mrs. Papanastasou ให้ข้อมูลว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในกรีช ผู้บริโภคกรีกมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นและลดการรับประทานอาหารนอกบ้าน ส่งผลให้ความต้องการบริโภคสินค้าอาหารไทย/อาหารเอเชียลดลง ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และราคาค่าขนส่งทางเรือที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทต้องหันไปนำเข้าโดยตรงจากเนเธอร์แลนด์เพิ่มขึ้น แต่บริษัทคาดว่า ในปี 2565 ความต้องการบริโภคสินค้าอาหารไทย/อาหารเอเชียจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เห็นได้จากจำนวนร้านอาหารไทย/ร้านอาหารเอเขียที่เปิดให้บริการในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา รวมถึงการที่รัฐบาลกรีซให้ความสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจภายในประเทศกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง โดยมีการสนับสนุนให้มีการจัดงานแสดงสินค้าต่าง ๆรวมถึงคาดการณ์ว่าในช่วงฤดูร้อนปีนี้จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางท่องเที่ยวในกรีซเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมให้มีการจับจ่ายซื้อสิ่นค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ สคต. มิลาน ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจับคู่เจรจาการค้า (OBM) สินค้าอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT และประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร Thaifex – Anuga Asia 2022 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2565 ซึ่ง Mrs. Pa pan astasou แสดงความสนใจและได้มีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม OBM ดังกล่าว แต่สำหรับการเข้าร่วมงาน Thaifex – Anuga Asia 2022 บริษัทยังไม่พร้อม เนื่องจากมีความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน แต่อาจจะพิจารณาเข้าร่วมงานในปี 2566

สคต. มิลาน ยังได้มีโอกาสเข้าพบบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวรายใหญ่ของไทย โดยบริษัทเข้าร่วมแสดงสินค้าดังกล่าวเป็นครั้งแรก เนื่องจากกรีซถือเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญและสามารถขยายการส่งออกสินค้าอาหารเพิ่มขึ้นได้ โดยบริษัทได้นำสินค้าขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่มประเภทจลลี่ผสมน้ำผลไม้ที่มีรสชาติของผลไม้มาจัดแสดง บริษัทมีความพอใจเป็นอย่างมากในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เนื่องจากได้พบปะกับผู้นำเข้า/ผู้สนใจสินค้าหลายราย และสอท. กรุงเอเธนส์ ได้แนะนำผู้นำเข้า La Tienda ให้บริษัทรู้จัก นอกจากนี้ บริษัทได้ขอคำแนะนำการเจาะตลาดสินค้าอาหารในกรีซ และขอความอนุเคราะห์สคต. มิลาน พิจารณาให้รายชื่อบริษัทกับผู้นำเข้าสินค้าอาหารที่สนใจนำเข้าสินค้าไทยมายังกรีซและอิตาลี

5. ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

5.1 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มถือเป็นภาคธุรกิจหนึ่งที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกรีซ การที่งานแสดงสินค้า FoodExpo 2022 ได้กลับมาจัดแสดงอีกครั้งหลังจากที่ต้องเผชิญกับวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ถือเป็นสัญญานที่ดีต่อเศรษฐกิจภายในประเทศที่จะค่อยๆกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นอีกครั้ง สำหรับการค้าระหว่างไทย-กรีซพบว่า กรีชมีการนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 โดยปี 2565 กรีซนำเข้าสินค้าจากไทย +17.66% ซึ่งโอกาสในการขยายการส่งออกสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าอาหาร ได้แก่ อาหารทะเลกระป้องและแปรรูป ผลไม้กระป้องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง สิ่งปรุงรสอาหาร ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ และผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เป็นต้น สามารถเติบโตได้เพิ่มขึ้นในตลาดกรีช

5.2 ปัจจุบันพบว่ากระแสความนิยมบริโภคอาหารไทยในกรีซมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น เห็นได้จากจำนวนร้านอาหารไทยที่เปีดให้บริการเพิ่มขึ้น รวมถึงกรีซถือเป็นประเทศท่องเที่ยวที่สำคัญของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งอาจทำให้ชาวกรีกได้รับอิทธิพลในวัฒนธรรมด้านอาหารจากต่างประเทศและเริ่มเปิดกว้างให้กับอาหารต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากการวางจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารไทยในซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สคต. มิลาน ได้เล็งเห็นว่า ร้านอาหารไทยในกรีซมีจำนวนมากแต่ยังไม่มีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ดังนั้น การประชาสัมพันธ์และผลักดันให้ร้านอาหารไทยในกรีซได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับสินค้าอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร ร้านอาหารไทยที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคกรีกเพิ่มมากขึ้น

5.3 ผู้ประกอบการไทยสินค้าอาหารที่สนใจขยายตลาดมายังกรีซ/ยุโรป ควรศึกษาข้อมูลกฎระเบียบของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารและสิ่งแวดล้อมซึ่งสหภาพยุโรปเข้มงวดเป็นอย่างมาก อีกทั้งสหภาพยุโรปยังให้ความสำคัญกับนโยบาย European Green Deal ที่มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ และนโยบายเกษตรร่วมที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานอาหาร ตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาด การบริโภค เพื่อความโปร่งใสยุติธรรม ดีต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนโยบาย European Green Deal อาจส่งผลให้สินค้าไทยที่ส่งออกมายังกรี่ซต้องมีการพัฒนาคุณภาพ การให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สินค้าที่วางจำหน่ายในกรีชมีมาตรฐานและสร้างความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน (เมษายน 2565)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *