งานแสดงสินค้า CIBUS เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่สำคัญอันดับต้นในอิตาลีและมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ โดยนับเป็นงานแสดงสินค้าอาหาร Made in Italy ที่มีความสำคัญมากที่สุดในระดับชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมและความเป็นเลิศของอาหารอิตาเลียน และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบปะเจรจาการค้าและเลือกซื้อสินค้าใหม่ ๆ ในระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นโอกาสในการศึกษาแนวโน้มตลาดและผู้บริโภค จัดขึ้นทุกสองปี ณ ศูนย์แสดงสินค้า Parma เมืองปาร์มา สลับกับงาน Tuttofood ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่สำคัญที่สุดของอิตาลีในระดับนานาชาติ จัดขึ้น ณ เมืองมิลาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10487
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน (มิ.ย. 2565)
———————————————-