ร่างกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและสร้างหลักประกันด้านความโปร่งใสของข้อมูลอาหารเสริม Dietary Supplement Listing Act of 2022 (Senate Bill S. 4090) ที่จัดทำโดยความร่วมมือของ 2 พรรค (bipartisan) คือวุฒิสมาชิก Richard Durbin พรรคเดโมแครตและวุฒิสมาชิก Mike Braun พรรคริพับลิกัน ได้เข้าสู่สภาสูงสหรัฐฯ เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2022 สาระสำคัญคือจัดทำกฎระเบียบบังคับให้โรงงานผลิต dietary supplements แจ้งรายการสินค้า พร้อมด้วยข้อมูลส่วนผสมและการปิดฉลากสินค้าที่ระบุข้อมูลพื้นฐาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10396
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส (พ.ค. 2565)
———————————————-