รัฐบาลเคนยามุ่งเน้นการใช้งาน Single Window Entry Platform เชื่อมโยงการค้ากับประเทศในแอฟริกา 💻📲✈️🇰🇪
หน่วยงานส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการค้าเคนยา (Ken Trade) ได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม e-trade ของเคนยาที่ใช้เชื่อมโยงการค้ากับประเทศต่างๆในแอฟริกาเรียกว่า “Ken Trade e-Single Window” หรือ “Trade Facilitation Platform (TFP)” เพื่อจัดการการแลกเปลี่ยนเอกสารทางการค้า (one single entry shipping documents) แพลตฟอร์มดังกล่าวอยู่ในระยะนำร่องเป็นเวลาประมาณ 18 เดือนในประเทศต่าง ๆ ในแอฟริกาที่มีความร่วมมือกัน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10248
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไนโรบี (เม.ย. 2565)
———————————————-