รัฐบาลยูเออีกำหนดเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เป็นยุทธศาสตร์ชาติ 👾🤖💵💰
รัฐบาลยูเออีได้แถลงนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10059
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ (เม.ย. 2565)
———————————————-