สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้รายงานภาพรวมเศรษฐกิจแคนาดาในเดือน เมษายน 2564 ว่าเกิดการหดตัว 0.8% เนื่องจากการระบาดระลอกสาม ทำให้อำนาจในการจับจ่ายใช้สอยเปราะบางด้วยข้อจำกัดการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดียังมีตัวเลขการส่งออกสินค้าจากไทยไปแคนาดาขยายตัวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ย 13.92% ส่วนใหญ่เป็นสินค้าคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าอาหาร และมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจแคนาดาปี 2564 จะขยายตัวที่ร้อยละ 6.1 อีกทั้งยังมีนโยบายดอกเบี้ยต่ำเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจการต่อยอดการค้าไปยังประเทศแคนาดา สามารถติดต่อสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ โดยทางสำนักงานมีกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการดังต่อไปนี้
✅ 1. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมการขายสินค้าอาหารไทยร่วมกับผู้นำเข้า/ ซูเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแคนาดา โครงการส่งเสริมการขายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ตทางฝั่งตะวันตกของแคนาดา
✅ 2. โครงการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารและข้าวของไทยผ่านสื่อออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย
✅ 3. การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และร้านอาหารที่ได้ตราสัญลักษณ์ THAI SELECT ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
✅ 4. การพบปะและสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำเข้า ผู้ประกอบธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจและการค้า

ที่มาข้อมูล: รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าแคนาดาประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e#DITP#OMD2#สพต2

#DITP#OMD2#สพต2