สิ่งพิมพ์รายใหญ่ที่สุดของประเทศชิลี (El Mercurio) รายงานว่า ประชากรในประเทศชิลีนิยมการปั่นจักรยานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผลจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ชาวชิลีโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน หลีกเลี่ยงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะด้วยการปั่นจักรยาน และถือเป็นการออกกำลังกายไปในตัว ส่งผลให้รัฐบาลปรับปรุงถนนในเขตเมืองหลวง (กรุงซันติอาโก) ด้วยการให้ทุกเขตเพิ่มช่องจราจรสำหรับรถจักรยานโดยเฉพาะ และมีการดำเนินการไปแล้วกว่า 85%
พฤติกรรมนักปั่นในชิลี ส่งผลให้ยอดการนำเข้าสินค้าจักรยานและส่วนประกอบในช่วงไตรมาสแรก (ม.ค. – มี.ค. 2564) ขยายตัวเพิ่มขึ้น 172.27% และสำหรับประเทศไทยมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นถึง 63.4%
ด้วยนโยบายการปรับปรุงถนนของรัฐบาลชิลี และปริมาณความต้องการใช้จักรยานที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่ายังมีแนวโน้มความต้องการส่วนประกอบจักรยานเพิ่มขึ้นอีก นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ส่งออกจักรยาน อุปกรณ์ ชิ้นส่วนและอะไหล่จักรยานของไทย ผู้ประกอบการที่สนใจข้อมูลสามารถติดต่อ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก traitrade@ttcsantiago.cl

ที่มาข้อมูล: หนังสือพิมพ์ El Mercurio, เว็บไซต์ Global Trade Atlas และ สคต. ณ กรุงซันติอาโก เดือนพฤษภาคม 2564

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e#DITP#OMD2#สพต2