สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ของสเปน เปิดเผยยอดจำหน่ายรถยนต์ในช่วงครึ่งปีแรกนี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมียอดจำหน่ายเกินกว่า 5 แสนคัน โดยเฉพาะเดือนมิถุนายน ยอดจำหน่ายรถยนต์ของสเปน สูงถึง 101,085 คัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 13.3% ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 29 เดือนที่ยอดจำหน่ายเกินกว่าเพดานที่ 1 แสนคัน ขณะที่ยอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในเดือนมิถุนายน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 65.7% โดยมีการปรับตัวที่ดีขึ้นของตลาดการผลิตรถยนต์ในสเปน สืบเนื่องจากซัพพลายของไมโครชิฟที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก ทำให้ตลาดรถยนต์ของสเปนในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงทำให้มีการเพิ่มขึ้น ของยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่และรถยนต์เช่า


โดยในเดือนมิถุนายน ปรากฏว่า ยอดรถยนต์เช่าอยู่ที่ 24,699 คัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 48.8% ส่วนยอดจำหน่ายรถยนต์ส่วนบุคคลและสำนักงานอยู่ที่ 38,576 คัน และ 37,810 คัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 8.5% และ 1.9% ตามลำดับ อย่างไรก็ตามยอดจำหน่ายรถยนต์โดยรวมก็ยังคงต่ำกว่าก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ถึง 31% สำหรับแนวโน้มตลาดรถยนต์ของสเปนในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่าจะมียอดผลิตรถยนต์ราว 950,000 คัน


ในส่วนของยอดผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในเดือนมิถุนายน ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงถึง 73.6% เมื่อเทียบ กับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม ยอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้ามีอยู่เพียง 5,474 คัน ซึ่งยังห่างไกล กับยอดจำหน่ายรถยนต์สันดาปอยู่ที่ 43,739 คัน ส่วนรถยนต์ไฮบริดและ plug-in ก็มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยขยายตัว 22.7% และ 51.7% ตามลำดับ


เป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการไทยที่มีความประสงค์ที่จะส่งออกมายังประเทศสเปน ควรศึกษาขั้นตอนและกฎระเบียบในเข้าสู่ประเทศสเปน เพื่อขยายฐานการส่งออก เนื่องจากปี 2566 ไทยมีการส่งออกอุปกรณ์และส่วนประกอบไปสเปนมูลค่า 20.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวลดลง -4.91% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการที่ยอดจำหน่ายรถยนต์ภายในตลาดสเปนปรับตัวดีขึ้นน่าจะส่งผลดีต่อการส่งออกอุปกรณ์และส่วนประกอบ รวมทั้งยางยานพาหนะของไทยไปสเปนในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เช่นกัน
ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสำนักงานส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศ ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ ต่อการค้าได้ที่ https://ditp-overseas.com


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน