ในปี 2564 มูลค่าการค้าเครื่องนุ่มห่มในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 8.แต่ยังคงน้อยกว่ายอดจำหน่ายในปี 2562 ถึงร้อยละ 10 หรือ 25.หมื่นล้านยูโร ทั้งนี้ห้างร้านต่าง ๆ ยังคงได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาด Covid19 อย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่มีวิกฤตโรคระบาด Covid-19 การจำหน่ายสินค้าเครื่องนุ่งห่มในฝรั่งเศส นับเป็นภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยในปัจจุบันร้านค้าต่าง ๆ ยังคงไม่สามารถจำหน่ายสินค้าเพื่อชดเชยยอดขายที่ขาดหายไปในช่วงปี 2563 ได้ แม้ว่าสถาบันแฟชั่นฝรั่งเศส (IFM : Institut français de la mode) จะรายงานว่าในปี 2564 ยอดจำหน่ายเครื่องนุ่งห่มโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 จากปี 2563 แต่เมื่อเทียบกับยอดจำหน่ายในปี 2562 แล้ว ยอดจำหน่ายยังคงน้อยกว่าช่วงดังกล่าวถึงร้อยละ 10 หรือ 25.5 หมื่นล้านยูโร

นอกจากนี้ยอดจำหน่ายในช่วงเดือนมกราคม 2565 ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากมีการระบาดของโรค Covid-19 เป็นระลอกที่ 5 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อเทศกาลลดราคาสินค้าประจำฤดูหนาว โดยยอดจำหน่ายในช่วง 10 วันแรกของการลดราคาต่ำกว่ายอดจากช่วงเดียวกันในปี 2562 ร้อยละ 26 และหากดูเฉพาะยอดจำหน่ายในกรุงปารีส จะพบว่ายอดจำหน่ายต่ำกว่าร้อยละ 33 ซึ่งตามปกติแล้วช่วงเดือนมกราคมเป็นช่วงเดือนที่ร้านทำยอดจำหน่ายได้สูง

สาเหตุหลักที่ยอดจำหน่ายลดลง ประกอบด้วย การที่มีนักท่องเที่ยวมายังฝรั่งเศสลดลง ผู้บริโภคทำงานทางไกลจากบ้านตามมาตรการของรัฐ โรงเรียนทำการเรียนการสอนออนไลน์ ประกอบกับผู้บริโภคที่ลดการออกจากบ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

ในสถานการณ์ดังกล่าว สมาพันธ์ผู้ประกอบการค้าปลีก (Alliance du commerce) ได้เรียกร้องให้ภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสม เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ต่างสูญเสียยอดขายเฉลี่ยร้อยละ 16 ภายในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้มีข้อสังเกตด้วยว่าแบรนด์ที่จำหน่ายเครื่องนุ่งห่มในราคาที่ไม่แพงกลับไม่ประสบปัญหาดังกล่าวมากนัก  นอกจากนี้ผู้บริโภคยังเริ่มมีแนวโน้มในการซื้อเครื่องนุ่งห่มลดลง โดยเริ่มหันไปซื้อเครื่องนุ่งห่มมือสอง ตามกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากการสำรวจโดยสถาบัน IFM พบว่าแบรนด์เกือบครึ่งตั้งใจที่จะเพิ่มราคาจำหน่ายสินค้าในปี 2565 เพื่อรับมือกับราคาต้นทุนและค่าขนส่ง
ที่สูงขึ้นด้วย

ความเห็น

จากสถานการณ์ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ว่าผู้ประกอบการค้าปลีกสินค้าเครื่องนุ่งห่มอาจขาดสภาพคล่องในการดำเนินการทางธุรกิจในช่วงปี 2565 การดำเนินการเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการฝรั่งเศสจึงควรเป็นไปอย่างระมัดระวัง นอกจากนี้การนำเสนอสินค้าที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่สำคัญมาก ซึ่งในช่วงหลังมานี้มีผู้นิยมสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบ
ออร์แกนิค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่ทารุณย์สัตว์ ตลอดไปจนถึงสินค้าที่มาจากกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสวัสดิภาพของแรงงานด้วย นอกจากนี้ความต้องการวัตถุดิบในกลุ่มผ้าผืนและวัสดุตัดเย็บอื่น ๆ ที่เกี่ยข้องก็อาจลดลง เนื่องจากยอดจำหน่ายเครื่องนุ่งห่มในภาพรวมลดลง

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส (มกราคม 2565)
ข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์ Les Echos

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2