แม้ว่าปัญหาด้านเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะนี้จะยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ รวมถึง การจ้างงานในตลาดที่ชะลอตัวลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายภาคประชาชน แต่โดยรวมคาดว่าผู้บริโภคชาวอเมริกันยังคงมีแนวโน้มใช้จ่ายเพื่อเลือกซื้อของขวัญสำหรับวันแม่เพิ่มขึ้น โดยกลุ่มสินค้าเครื่องประดับน่าจะเป็นสินค้าที่ยอดจําหน่ายสูงสุดในตลาดปีนี้


สหพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติ (The National Retail Federation หรือ NRF) ได้ทำการสํารวจ ความคิดเห็นของผู้บริโภคชาวอเมริกันในตลาดจำนวนทั้งสิ้น 8,164 ราย เพื่อสํารวจความคิดเห็นผู้บริโภคและแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการสำหรับช่วงเทศกาลวันแม่ พบว่าผู้คนจะใช้จ่ายเพื่อ ซื้อของขวัญสำหรับวันแม่เพิ่มขึ้นราว 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคาดว่ายอดจําหน่ายของขวัญสำหรับ วันแม่มีแนวโน้มขยายตัวทุกกลุ่มสินค้า โดยของขวัญที่ชาวอเมริกันนิยมเลือกซื้อในช่วงเทศกาลวันแม่ ได้แก่ ดอกไม้ การ์ดอวยพร ช็อคโกแล็ต เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า การรับประทานอาหารนอกบ้าน เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสินค้าเครื่องประดับเครื่องใช้ไฟฟ้า และเสื้อผ้า ซึ่งมีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของตลาดค้าปลีกสหรัฐฯ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนรายได้ซึ่งจะนําไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ


สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเจาะตลาดส่งออกสินค้าต่าง ๆ ควรพิจารณาศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความนิยมของผู้บริโภคในแต่ละเทศกาลเพื่อปรับสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงสินค้าที่มีการแสดงคําที่สื่อถึงเทศกาล โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเครื่องประดับ ของขวัญของชำร่วย รวมถึงบรรจุภัณฑ์กล่องของขวัญ วัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่ง และบัตรอวยพรต่าง ๆ ทั้งนี้ การเลือกพัฒนาสินค้าของขวัญของชำร่วยที่สามารถสร้างประสบการณ์หรือการมีส่วนร่วมให้กับผู้รับก็น่าจะได้รับ ความนิยมในตลาดมากขึ้นได้ด้วย


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก