โครงการ Malaysia-China Kuantan Industrial Logistics Park (MCKILP) เป็นโครงการ ความร่วมมือระหว่างมาเลเซียและจีนที่จะสร้างศูนย์กลางการพัฒนาแบบผสมผสานเขตอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ซึ่งคาดการณ์ไว้ถึง 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 17.61 พันล้านริงกิต และโครงการนี้จะสามารถสร้างงานให้กับชาวมาเลเซียอีกกว่า 20,000 ตำแหน่ง


ทั้งนี้ ยังเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่สำคัญ ซึ่งจะเพิ่มความยืดหยุ่นและการเชื่อมต่อด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของมาเลเซียให้มีความทันสมัย และอํานวยความสะดวกเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งที่เป็นกระดูกสันหลังของประเทศ และผลักดันให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชั้นนําในเขตเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน ถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่และสามารถสร้างความมั่นคงให้กับมาเลเซียได้เป็นอย่างดี มาเลเซียเดินหน้าตามนโยบายการเป็น Logistic Hup ของภูมิภาคอาเซียนด้วยการพัฒนาโครงการดังกล่าวและโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร รวมไปถึงการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่สถาบันการศึกษาในประเทศผลิตบุคลากรคุณภาพสู่ตลาดแรงงานของประเทศ


ในเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท IJM Corporation Bhd. ของมาเลเซียได้บรรลุความร่วมมือกับ China Harbour Engineering Company ของจีน เพื่อพัฒนาโครงการ MCKILP ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบผสมผสานระหว่างเขตอุตสาหกรรมและศูนย์กลางโลจิสติกส์บนพื้นที่ 1,200 เอเคอร์
ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จระหว่างทั้งสองประเทศที่จะสามารถสร้างเส้นทางสู่การลงทุนในอนาคตและการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งภายในปี 2560 ท่าเรือ MCKIP และท่าเรือกวนตันจะรวมเข้ากับ East Coast Rail Link ซึ่งเป็นระบบการขนส่งทางบกที่ได้รับการคาดหวังไว้สูง ซึ่งจะเชื่อมต่อชายฝั่งตะวันออกกับชายฝั่งตะวันตกของมาเลเซียเพื่อยกระดับเครือข่ายโลจิสติกส์ในประเทศ


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือ หรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าฯ รวมทั้งสามารถ ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าที่ https://ditip-overseas.com