ปัจจัยด้านภาวะเงินเฟ้อในตลาดสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงที่สุดในรอบ 40 ปีส่งผลทำให้ผู้บริโภคชาวอเมริกันในตลาดมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าอาหารเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริโภคในตลาดมีแนวโน้มหันไปเลือกซื้อสินค้าอาหารแช่แข็งซึ่งมีราคาจำหน่ายในตลาดถูกกว่าอาหารสดเพิ่มมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10407
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี (พ.ค. 2565)
———————————————-