พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าอาหารในแคนาดาที่เปลี่ยนแปลงหลัง COVID-19
เมื่อแรกเริ่มการระบาดของ COVID-19 นักเศรษฐศาสตร์แสดงความกังวลถึงภาวะเศรษฐกิจโลกใน 2 ปีข้างหน้า จะถดถอยเข้าสู่ภาวะ Depression ต่อมาในปี 2021 ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในแคนาดาได้ถูกการคาดการณ์ว่าเป็นเพียงชั่วคราว แต่เมื่อเริ่มเข้าสู่ปี 2022 ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นยังคงเพิ่มอัตราสูงขึ้นต่อเนื่อง หนี้ครัวเรือนของแคนาดาพุ่งสูงขึ้นและอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10084
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต (เม.ย. 2565)
———————————————-