บริษัทวิจัยตลาด One Poll ได้ทำการสำรวจความเห็นของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ในยุค New Normal ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) โดยกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจนี้เป็นผู้ซื้อสินค้าออนไลน์มานานกว่า 12 เดือน สำรวจเมื่อปลายปี 2564 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและมุมมองของผู้บริโภค ตลอดจนแนวโน้มการซื้อสินค้าในปี 2565 และในอนาคต
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10470
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ (มิ.ย. 2565)
———————————————-