messageImage_1662350289541
ในวิกฤติยังมีโอกาสเสมอ แม้ในขณะนี้ สหรัฐอเมริกาจะเผชิญกับปัจจัยลบหลายด้าน แต่ก็ยังมีกำลังซื้อสำหรับตลาดสินค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์ เพราะรูปแบบการดำเนินชีวิต และไลฟ์สไตล์ที่มีการปรับเปลี่ยนนับจากช่วงเวลาการแพร่ระบาด อีกทั้งในปีนี้ ยังมีมูลค่าการนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เราจึงรวบรวมเทรนด์และพฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของชาวสหรัฐฯมาให้ผู้ประกอบการได้ลองพิจารณาเพื่อศึกษาหาโอกาสในการเจาะตลาดกันนะคะ
___________________________________________