พรรค Fidesz-KDNP ชนะเลือกตั้งฮังการีถล่มทลาย Orbán เป็นนายกฯ ต่อสมัยที่ 4 📢🇭🇺👤🎉
รัฐธรรมนูญฮังการีกำหนดให้ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี ติดต่อกันไม่เกิน 2 สมัย ห้ามสังกัดพรรคการเมือง ส่วนนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ทว่าไม่ห้ามดำรงตำแหน่งติดต่อกัน และไม่ห้ามสังกัดพรรคการเมือง
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10019
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ บูดาเปสต์ (เม.ย. 2565)
———————————————-