เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้มีการตีพิมพ์กฎหมายในกิจจานุเบกษาฝรั่งเศสอนุญาต การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกัญชง แต่อย่างไรก็ดี ยังไม่อนุญาตให้จำหน่ายดอกและใบกัญชง

กฎหมายล่าสุดในกิจจานุเบกษาฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้อนุญาตการเพาะปลูก นำเข้า ส่งออกกัญชงบางประเภท ที่มีสารเททราไฮโดรคานนาบินอล (HTC) เข้มข้นไม่เกินร้อยละ 0.3 ตลอดอนุญาตให้ใช้เป็นวัตถุดิบในเชิงอุตสาหกรรมและการค้า อย่างไรก็ด ผู้ผลิตและจำหน่ายจะต้องเสนอในรูปแบบของสินค้าที่ใช้กัญชงและกัญชาเป็นส่วนผสม เช่น เครื่องสำอาง อาหารเสริม หรือผสมในส่วนผสมสำหรับบุหรี่ไฟฟ้า และยังไม่สามารถจำหน่ายในรูปแบบใบหรือดอกให้กับผู้บริโภคได้

กฎหมายดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับสมาพันธ์ผู้ประกอบการกัญชงฝรั่งเศส (SPC) กลุ่มผู้ประกอบการด้านสารสกัดจากกัญชง (UPCBD) และ สมาคมผู้ผลิตสารสกัดจากกัญชงฝรั่งเศส (AFPC) เนื่องจากกฎหมายยังคงห้ามการจำหน่ายในรูปแบบของดอกและใบให้กับผู้บริโภค ซึ่งขัดกับคำพิพากษาศาลประจำสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ที่กล่าวว่าฝรั่งเศสสามารถห้ามจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับกัญชงใด ๆ ได้เฉพาะเมื่อได้พิสูจน์แล้วว่ามีความเสี่ยงต่อสาธารณสุขของประเทศ
แต่หน่วยงานของฝรั่งเศสยังไม่ได้พิสูจน์ความเสี่ยงของการบริโภคใบหรือดอกกัญชง

ในทางกลับกันสมาพันธ์ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่าสารสกัดจากกัญชง (UIVEC) ซึ่งสนับสนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสารสกัดจากกัญชง แต่ไม่ได้สนับสนุนการจำหน่ายดอกและใบกัญชงเพื่อการบริโภค ชื่นชมกฎหมายฉบับนี้ที่นับเป็นกฎหมายฉบับที่จะวางรากฐานให้กับผลิตภัณฑ์ที่สารสกัดจากกัญชงเป็นส่วนผสม ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรที่เพาะปลูกกัญชงจำหน่ายผลิตผลได้ อย่างไรก็ดีรัฐยังต้องมีบทบาทอีกมากในการวางกรอบสำหรับสินค้าที่จะมีวางจำหน่าย ไม่เช่นนั้นผู้ประกอบการจะไม่สามารถวางแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

ในปี 2564 ที่ผ่านมา มูลค่าการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกัญชงในฝรั่งเศสมีมูลค่าถึง 200 ล้านยูโร และคาดว่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยการจำหน่ายทั้งหมดเป็นการจำหน่ายผ่านเครือข่ายผู้จำหน่ายบุหรี่ 10,000 แห่งและร้านเฉพาะทางอีก 2,000 แห่ง

ความเห็น
สารสกัดจากกัญชงเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มจะพัฒนาขึ้นอีกมากในอนาคต ผู้ประกอบการไทยที่อาจจะสนใจพัฒนาธุรกิจดังกล่าว ควรจะต้องติดตามข่าวสารด้านกฎระเบียบอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมใช้โอกาสทางการค้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากกฎระเบียบในเรื่องของสารสกัดจากกัญชงแล้ว ยังคงมีกฎระเบียบอื่น ๆ ของสหภาพยุโรป ที่ควรสนใจติดตามเป็นสม่ำเสมอ เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้สารเคมีต่าง ๆ ในผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส (ธันวาคม 2564)
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/un-arrete-legalise-le-cbd-mais-interdit-de-le-fumer-1375823

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2