ฝรั่งเศสยกเลิกการสวมใส่หน้ากากและการตรวจสอบสถานะการฉีดวัคซีน 🇫🇷🎡🗺
จากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ในฝรั่งเศสในปัจจุบันที่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น รัฐบาลฝรั่งเศส
ได้ตัดสินใจยกเลิกมาตรการทางสาธารณสุขเกือบทั้งหมด นับตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 ประชาชนจะไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากในสถานที่ต่าง ๆ ยกเว้นระบบขนส่งสาธารณะและสถานพยาบาล
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10196
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส (มี.ค. 2565)
———————————————-