สินค้าจากแมลงเป็นหนึ่งในเทรนด์อาหารใหม่ของโลก โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับความมั่นคงทางอาหาร จึงเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภค ที่เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนอาหารประเภทเนื้อสัตว์ โดยทางสำนักงานอาหารสิงคโปร์เตรียมอนุมัติการนำเข้าแมลง 16 สายพันธุ์ สำหรับการบริโภคของมนุษย์ ภายในครึ่งปีหลังของปี 2566 ซึ่งการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงกระบวนการบำบัดฆ่าเชื้อโรค และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแมลงได้ถูกบรรจุและจัดเก็บอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการปนเปื้อน


บริษัทผู้ผลิตอาหารที่เกี่ยวข้องกับแมลงต่างก็สนใจกับการเตรียมอนุมัติครั้งนี้ โดยวิธีการทำตลาดผลิตภัณฑ์จากแมลงเพื่อดึงดูดผู้บริโภค รวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าเพื่อให้เกิดการยอมรับในการบริโภคแมลงว่าเป็นเรื่องปกติ จนกลายเป็นกระแสหลัก ในร้านอาหารสิงคโปร์ ในขณะเดียวกันผู้ผลิตบางรายได้เตรียมการผลิตจำนวนมาก เพื่อพร้อมวางขายในสิงคโปร์ เมื่อได้รับการอนุมัติจาก SFA ซึ่งหนึ่งในนั้นมีโปรตีนบาร์ จากผงจิ้งหรีด ที่ผลิตในประเทศไทย โดยประเทศไทยได้เปรียบกว่าประเทศคู่แข่งด้วยสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นที่เหมาะสำหรับทำฟาร์มเพาะเลี้ยงแมลง อีกทั้งยังมีวัตถุดิบเพียงพอในการทำโรงงานผลิตแมลงแปรรูป


ดังนั้นการเตรียมอนุมัติการนำเข้าของ SFA ครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสดีกับผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดการส่งออกมายังสิงคโปร์ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการไทยควรติดตามข่าวสารและกฎระเบียบในการนำเข้าแมลงจาก SFA เพื่อจะได้นำไปพัฒนาสินค้าให้ตรงความต้องการของตลาดต่อไป


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์