ผู้ประกอบการสหรัฐฯ สนใจทำตลาดสินค้าของเล่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เนื้อหาสาระข่าว เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัท Mattel Inc. ผู้จำหน่ายสินค้าของเล่นรายใหญ่ในสหรัฐฯ ประกาศแผนขยายกิจการกลุ่มสินค้าของเล่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเปิดตัวสินค้าสายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพิ่มเติมภายใต้แบรนด์ MEGA และแบรนด์ Matchbox ของบริษัท โดยบริษัทตั้งเป้าที่จะขยายสัดส่วนสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตด้วยวัสดุนำกลับมาใช้ (Recycled) หรือวัสดุพลาสติกชีวภาพ (Bio-Based Plastics) ภายใต้แบรนด์ดังกล่าวให้ได้ทั้งหมดภายในปี 2573

โดยแบรนด์สินค้า MEGA ได้เปิดตัวชุดของเล่น MEGA BLOKS Green Town ชุดตัวต่อสำหรับกลุ่มเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปซึ่งได้รับการรับรองเป็นสินค้าปราศจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนในกระบวนการผลิต (CarbonNeutral) ที่ผลิตจากจากพืช (Plant-based material) อย่างน้อยร้อยละ 56 และวัสดุพลาสติกชีวภาพที่ได้รับการรับรองความยั่งยืนและคาร์บอนนานาชาติ (International Sustainability & Carbon Certification หรือ ISCC) อีกอย่างน้อยร้อยละ 26 ซึ่งการจะได้รับการรับรองดังกล่าวบริษัทได้จ่ายเงินชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsets) เพื่อรักษาระดับการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนออกสู่ชั้นบรรยากาศไม่ให้เกิน 500 เมตริกตันให้องค์กรอนุรักษ์ป่า (The Darkwood Forests Conservation) ในประเทศแคนาดา นอกจากนี้ ในส่วนของบรรจุภัณฑ์สินค้ายังใช้วัสดุกระดาษและกล่องกระดาษที่ได้รับการรับรองจากองค์การจัดการด้านป่าไม้ (Forest Stewardship Council หรือ FSC) รวมถึงใช้หมึกพิมพ์จากถั่วเหลืองและสารเคลือบผิวสูตรน้ำเพื่อช่วยให้กระบวนการนำกลับมาใช้สะดวกมากขึ้น อีกทั้ง ในส่วนของรายละเอียดการใช้งานของสินค้าเองยังได้สอดแทรกและปลูกฝังองค์ความรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ผู้เล่นด้วย เช่น การแยกสิ่งปฏิกูล การใช้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า การปกป้องประชากรผึ้ง และการเลือกใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น

ก่อนหน้านี้แบรนด์สินค้า Matchbox ได้ประกาศแผนที่จะเลือกใช้วัสดุนำกลับมาใช้และพลาสติกชีวภาพสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้ารถของเล่นทั้งหมดภายในปี 2573 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัทแม่ โดยได้เปิดตัวสินค้ารถของเล่น Tesla Roadster ซึ่งเป็นสินค้ารุ่นแรกที่ผลิตจากวัสดุนำกลับมาใช้เป็นสัดส่วนสูงถึง 99% และได้รับการรับรอง CarbonNeutral เป็นรุ่นแรกและได้เปิดตัวสินค้าเพิ่มมากขึ้นในปีนี้โดยเฉพาะสินค้ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าของเล่นแบรนด์ BMW แบรนด์ Nissan และแบรนด์ Honda เป็นต้น ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคในตลาด โดยสินค้ารถยนต์ของเล่นใหม่จะมีปริมาณวัสดุนำกลับมาใช้ที่ได้รับการรับรองจาก ISCC ระหว่างร้อยละ 40 – 80 อีกทั้ง การออกแบบสินค้ายังคำนึงถึงความสะดวกในการคัดแยกวัสดุขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ง่ายต่อกระบวกการนำกลับมาใช้ด้วย

Ms. Pamela Gill-Alabaster ตำแหน่ง Head of Sustainability บริษัท Mattel Inc. ระบุว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและจะพิจารณาเลือกใช้วัสดุในการผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนเป็นสำคัญ สายผลิตภัณฑ์สินค้าที่บริษัทเพิ่งเปิดตัวนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญและจริงจังกับการบรรลุเป้าหมายใช้วัสดุนำกลับมาใช้ใหม่ในการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทภายในปี 2573 เพื่อสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เลือกใช้วัสดุโพลิเมอร์นำกลับมาใช้ของบริษัท Sabic’s Trucircle ผู้นำด้านอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ระดับนานาชาติที่เป็นผู้ผลิตรายแรกที่สามารถนำวัสดุพลาสติกใช้แล้วกลับมาแปรรูปเป็นวัสดุพลาสติกคุณภาพสูงสำหรับการผลิตสินค้าของเล่นรุ่น MEGA Bloks Green Town และรุ่น Matchbox ด้วย

ก่อนหน้านี้บริษัทได้เคยเปิดตัวสินค้าของเล่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนนโยบายของบริษัทที่จะใช้วัสดุนำกลับมาใช้ในการสินค้าทั้งหมดภายในปี 2573 เช่น สินค้าของเล่นรุ่น Barbie Loves Ocean ซึ่งเป็นตุ๊กตาบาร์บี้รุ่นแรกที่ผลิตจากวัสดุขยะพลาสติกนำกลับมาใช้จากทะเล สินค้ารุ่น Fisher-Price Rock-a-Stack และ Fisher- Price Baby’s First Blocks ซึ่งผลิตมาจากวัสดุพลาสติกชีวภาพ สินค้ารุ่น UNO Nothing’ But Paper ซึ่งผลิตมาจากกระดาษนำกลับมาใช้โดยปราศจากพลาสติกกระดาษแก้วหรือเซลโลเฟน (Cellophane) รวมถึงสินค้ารุ่น MEGA Bloks 3 รุ่นที่เปิดตัวก่อนหน้านี้ซึ่งผลิตจากวัสดุพลาสติชีวภาพด้วย

บทวิเคราะห์: ในช่วงที่ผ่านมาตลาดค้าปลีกสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคชาวอเมริกันสนใจเลือกซื้อสินค้าของเล่นมากขึ้นเพื่อสร้างกิจกรรมให้บุตรหลานในระหว่างเวลาว่างในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาด โดยในปี 2564 มูลค่าการค้าปลีกสินค้าของเล่นในสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6 เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2.87 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้ง ยังมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3.53 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4 ต่อปี

สำหรับการนำเข้านั้น ในปี 2564 สหรัฐฯ มีมูลค่านำเข้าสินค้าของเล่น (HS Code 9503) เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1.82 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 33.76 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยจีนเป็นแหล่งนำเข้าสินค้าหลักคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.45 รองลงมา ได้แก่ เวียดนาม (ร้อยละ 6.46) เม็กซิโก (ร้อยละ 3.99) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 2.26) และไต้หวัน (ร้อยละ 1.35) ตามลำดับ ส่วนประเทศไทยนั้นมีสัดส่วนตลาดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 128.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 0.71 (ลำดับที่ 6)

ในภาพรวมสภาพตลาดค้าปลีกสินค้าของเล่นในสหรัฐฯ มีสภาพการแข่งขันค่อนข้างสูงพอสมควรสัดส่วนตลาดเกือบครึ่งหนึ่งผูกขาดอยู่กับกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย ได้แก่ บริษัท Hasbro Inc. บริษัท Mattel Inc. บริษัท LEGO Group บริษัท MGA Entertainment Inc. บริษัท Spin Master Ltd. และบริษัท Crayola LLC. เป็นต้น ทำให้การเข้าตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่อาจจะค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการรายย่อยยังคงมีโอกาสในการขยายตลาดสินค้าของเล่น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าของเล่นเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ที่ยังได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภค เช่น ของเล่นที่ผลิตจากไม้และของเล่นเสริมทักษะต่าง ๆ ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจทำตลาดส่งออกในสหรัฐฯ ด้วย

ทั้งนี้ ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบทำให้ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง และค่าจัดเก็บสินค้าปรับตัวสูงขึ้นซึ่งทำให้ราคาสินค้าในตลาดปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้นอาจจะส่งผลทางจิตวิทยาทำให้ผู้บริโภคชาวอเมริกันตัดสินใจลดการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยลดลงและอาจจะทำให้มูลค่าการค้าปลีกสินค้าของเล่นในสหรัฐฯ ชะลอตัวลงเล็กน้อยในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 อย่างไรก็ตาม คาดว่าแนวโน้มการค้าปลีกจะปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 ตามวัฏจักรผลิตภัณฑ์ของเล่นในตลาดสหรัฐฯ ที่ผู้บริโภคมักจะมีความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปลายปี

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ: ปัจจุบันนี้ นอกจากผู้บริโภคชาวอเมริกันจะให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อของเล่นที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้งานและที่สามารถเสริมสร้างทักษะสำหรับบุตรหลานได้แล้ว ยังให้ความสำคัญกับปัจจัยความเท่าเทียมทางสังคม ความเท่าเทียมทางเพศ รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่สนใจทำตลาดส่งออกสินค้าของเล่นไปยังสหรัฐฯ จึงควรพิจารณาให้ความสำคัญนำประเด็นดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาและสร้างจุดขายให้กับสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นด้านการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่สนใจในกลุ่มผู้บริโภคชาวอเมริกันเป็นอันดับต้น ๆ การเลือกใช้วัสดุการผลิตสินค้าจากพลาสติกนำกลับมาใช้ หรือการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติน่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเจาะตลาดผู้บริโภคในสหรัฐฯ ได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ปัจจุบันอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้ายังคงได้รับผลกระทบจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ราคาค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศยังอยู่ในระดับสูงซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการควบคุมราคาสินค้าในตลาด ดังนั้น นอกจากการเลือกใช้วัตถุดิบผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้สินค้ามีความน่าสนใจในมุมมองของผู้บริโภคแล้วหากผู้ประกอบการสามารถลดขนาดบรรจุภัณฑ์ให้กระทัดรัดจัดเก็บง่ายก็น่าจะช่วยให้สามารถลดต้นทุนการขนส่งและการจัดเก็บสินค้าสำหรับผู้ค้าปลีกในตลาดได้อีกด้วย

ทั้งนี้ สินค้าของเล่นมีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกันกับกลุ่มประชากรเด็กเล็ก ซึ่งสหรัฐฯ ให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ ดังนั้น จึงมีการกำหนดมาตรฐานควบคุมสินค้าที่ค่อนข้างเข้มงวดรัดกุมเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน เช่น มาตรฐานการทดสอบสินค้า การทดสอบความแหลมคม มาตรฐานการใช้สารเคมี มาตรฐานด้านสารโลหะตกค้างในสีเคลือบ และมาตรฐานและระบบความปลอดภัยของสินค้าของเล่นที่มีแบตตารีเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น ดังนั้น ผู้ประกอบการผลิตสินค้าจึงควรให้ความสำคัญกับการออกแบบสินค้าและเลือกใช้วัสดุการผลิตให้ปลอดภัยต่อการใช้งานของผู้บริโภคเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการห้ามนำเข้าสินค้าในอนาคต

โดยทั่วไปผู้นำเข้าสินค้าของเล่นมักจะเริ่มเตรียมการสั่งซื้อสินค้าของเล่นล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อให้มีสินค้าพร้อมจำหน่ายในช่วงเทศกาลปลายปี ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้บริโภคชาวอเมริกันมีความต้องการบริโภคสินค้าของเล่นสูงที่สุด ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่สนใจทำตลาดส่งออกสินค้าของเล่นในสหรัฐฯ จึงควรวางแผนเตรียมความพร้อมเสนอขายสินค้าให้กับผู้นำเข้าล่วงหน้าอย่างเหมาะสมอย่างช้าที่สุดไม่เกินไตรมาสที่ 2 เพื่อให้สามารถผลิตและจัดส่งสินค้าได้ตามกำหนด

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ ไมอามี (เมษายน 2565)
Toy News เรื่อง: “Mattel Unveils First Mass-Retail Toy to be Certified CarbonNeutral” โดย: Tessa Clayton

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *