ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา การนำเข้าน้ำมันปาล์มในประเทศอินเดีย มีอัตราเพิ่มขึ้น จากเดือนก่อนหน้าสูงสุดในรอบ 7 เดือน ด้วยปริมาณ 1.77 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62 ของการนำเข้าน้ำมันพืชทั้งหมดของอินเดีย เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันปาล์มเร่งจัดซื้อรองรับความต้องการ ช่วงเทศกาลหลังฤดูฝน ประกอบกับแนวโน้มที่ผลผลิตน้ำมันปาล์มจะลดลงจากปริมาณฝนที่ตกน้อยลง ในภูมิภาคอาเซียน ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกอยู่ในระดับไม่สูง โดยคาดว่าการเร่งนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบของอินเดียจะดำเนินต่อไปถึงเดือนกันยายน ประมาณ 1 ล้านตัน/เดือน ส่งผลให้สต็อกในมาเลเซียและอินโดนีเซียลดลง และส่งผลกระทบต่อระดับราคาในตลาดโลกที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย


ความต้องการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบที่เพิ่มขึ้นนับเป็นโอกาสดีของไทยที่จะส่งออกผลผลิตส่วนเกินให้กับอินเดีย นอกจากนี้ น้ำมันดิบที่ได้จากการสกัดเนื้อในเมล็ดปาล์ม (Crude Palm Kernel Oil: CPKO) เป็นอีกรายการสินค้าที่ไทยเริ่มขยายตลาดไปอินเดียได้ และน่าจะส่งออกได้เพิ่มขึ้นหากประสานให้เกิดการจับคู่ธุรกิจมากขึ้น ขณะเดียวกัน กากเนื้อในปาล์ม (Palm Kernel Meal) สามารถใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนอาหารสัตว์ได้อีกด้วย


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางการค้าได้ที่ https://ditp-overseas.com


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ