เครื่องประดับมุกเป็นสินค้าที่มีภาพลักษณ์เป็นเครื่องประดับสำหรับผู้หญิงมาช้านาน แต่ปัจจุบัน ผู้ชายเริ่มสวมใส่เครื่องประดับมุกเป็นแฟชั่นมากขึ้น อาจเพราะสังคมที่เริ่มยอมรับในความหลากหลายมากขึ้น ทำให้มีสินค้าไม่แบ่งเพศวางจำหน่ายเพิ่มขึ้น บริษัทเครื่องประดับรายใหญ่ของญี่ปุ่นอย่าง K.MIKIMOTO & CO.,LTD. เป็นผู้บุกเบิกตลาดเครื่องประดับมุกสำหรับผู้ชาย โดยในปี 2563 ได้ร่วมงานกับแบรนด์ COMME des GARCONS จำหน่ายสินค้าเครื่องประดับมุก โดยภาพโฆษณาเป็นภาพนายแบบใส่สูทและสวมใส่เครื่องประดับมุก และในปี 2564 ได้ออกคอลเล็คชัน “PASSIONOIR” นอกจากนี้ ยังมีสินค้าประเภทอื่น ๆ ที่เดิมทีเป็นสินค้าสำหรับผู้หญิง เช่น เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เป็นผลให้ ผู้ชายเริ่มหันมาสนใจมากขึ้นเช่นกัน


จากการสำรวจของ Hot Pepper Beauty Academy เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 พบว่า ผู้บริโภคผู้ชายที่ซื้อเครื่องสำอางนั้น กลุ่มช่วงอายุ 20 ปีมีสัดส่วนการซื้อมากที่สุดหรือเท่ากับร้อยละ 20 รองลงมาคือกลุ่มช่วงอายุ 30 ปี และกลุ่มอายุ 15 – 19 ปี ร้อยละ 17 เท่ากัน โดยกลุ่มช่วงอายุ 30 ปี มีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่ากลุ่มช่วงอายุอื่น พฤติกรรมการบริโภคของชาวญี่ปุ่นที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ ทำให้เกิดโอกาสทางการค้าสำหรับสินค้าใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากความต้องการของผู้บริโภค เช่น สินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับของผู้ชาย ซึ่งอาจเป็นอีกกลุ่มสินค้าหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทย


สำหรับสังคมไทยที่มีแนวโน้มเปิดกว้างและยอมรับในความหลากหลายทางเพศมาตั้งแต่อดีต ทำให้ประเทศไทยมีจุดแข็งในเรื่องความหลากหลายทางเพศที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก ส่งผลให้เกิดกระแส ซีรี่ส์วายซึ่งเป็นกระแสไปทั่วโลกจนกลายเป็นหนึ่งใน Soft Power ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยกระตุ้น ความต้องการสินค้าไทยในญี่ปุ่น ซึ่งสามารถต่อยอดสู่สินค้าต่าง ๆ ในวงกว้าง และอาจสร้างมูลค่าส่งออกได้อย่างมหาศาล หากผู้ประกอบการไทยสนใจจะเจาะตลาดสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องประดับของผู้ชายในญี่ปุ่น ควรศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคญี่ปุ่นอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจความต้องการและความชอบที่แท้จริงของผู้บริโภค และใช้ข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาสินค้าและกลยุทธ์การตลาด ที่เหมาะสม


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ ณ กรุงโตเกียว รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางการค้าได้ที่ https://ditp-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ ณ กรุงโตเกียว