ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศส 🇫🇷
ในวันที่ 10 เมษายน 2565 ฝรั่งเศสจะจัดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่รอบแรก หลังจากที่นาย Emmanuel Macron ประธานาธิบดีคนปัจจุบันกำลังจะครบวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี โดยในวันปิดรับสมัครมีผู้เสนอตัวทั้งหมด 12 ราย ซึ่งรวมถึงนาย Emmanuel Macron ด้วย
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10226
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส (มี.ค. 2565)
———————————————-