สถานีวิทยุโทรทัศน์รายใหญ่ของฮ่องกง TVB ได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ลงทุนในภาคเอกชน Chartwell Venture โดยทางผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัทของ Chartwell นาย โรนัล ชาน มองว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าทั้งในและต่างประเทศ จึงได้ติดต่อประสานงานระหว่าง TVB กับรัฐบาลต่างประเทศรวมถึงสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกงภายใต้กระทรวงพาณิชย์ไทย และองค์กรการกุศลต่าง ๆ เป็นการเชื่อมต่อกับองค์กรการกุศล Po Leung Kuk ให้นำเหล่าวัยรุ่นผู้เข้าประกวดร้องเพลงจากรายการ Stars Academy ของฮ่องกงมาเป็นทูตเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า


ปัจจุบัน ซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของไทยอยู่ในลำดับที่ 35 จากทั้งหมด 120 ประเทศ อันดับ 6 ของเอเชีย และเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน แสดงให้เห็นถึงซอฟท์พาวเวอร์ที่ทรงพลังในระดับโลก เพราะไทยมีศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติและมีศักยภาพที่จะช่วยผลักดันสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดโลก เช่น ข้าวเหนียวมะม่วง มวยไทย นวดไทย ผัดไทย แกงเขียวหวาน และอื่น ๆ


ในขณะเดียวกันไทยมีซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังในระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค เช่น ผ้าขาวม้า หม้อแกง (จ.เพชรบุรี) ตาลโตนด สับปะรดภูแล (จ.เชียงราย) และม่อฮ่อม (จ.แพร่) ทางสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง จึงได้มีการทำงานร่วมกันกับทาง TVB โดยการประสานงานของนาย โรนัล ชาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Thai SELECT ผ่านสื่อบันเทิง หรือผ่านนักแสดงผู้มีอิทธิพลที่มาจาก TVB เพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้กลายเป็นกระแสนิยมในระดับโลกให้ได้


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง รวมทั้งสามารถ ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง