ปัจจุบันตลาดอาหารออแกร์นิกนับว่ามีการเติบโตและแพร่หลาย เนื่องด้วยผู้คนเริ่มหันมาสนใจในสินค้าเพื่อสุขภาพ เป็นผลให้เกิดสินค้าออแกร์นิกเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากการบริโภคเฉพาะกลุ่มคนก็กลายเป็นการก้าวเข้าสู่การเป็นตลาดหลักอย่างเต็มตัว ซึ่งประเทศเยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์เองก็ให้ความสำคัญกับตลาดอาหารออร์แกนิกเช่นเดียวกัน

โดยเยอรมนีถือเป็นประเทศที่มีตลาดสินค้าออร์แกนิคใหญ่เป็นอันดับ 1 ของยุโรป ส่วนสวิตเซอร์แลนด์ ตลาดออร์แกนิกในสวิตเซอร์แลนด์ยังเป็นที่นิยม หลังผู้คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนก่อนช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ก็กลับมารับประทานอาหารนอกบ้านกันมากขึ้น เป็นผลให้การขยายตัวของตลาด ผู้บริโภคมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และจะเห็นได้ว่า สินค้าอาหารออแกร์นิก มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค แต่ปัจจุบันยังมีผู้ผลิตสินค้า  กลุ่มนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทำให้มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น

สำหรับไทย ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นเลิศด้านแหล่งทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีความหลากหลาย ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารจากไทยได้รับความนิยมในตลาดยุโรปมาเป็นเวลานาน ด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า ที่มีการพัฒนาและปรับปรุง ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุโรป อีกทั้งยังมีมาตรฐานสม่ำเสมอตามระเบียบที่กำหนด      

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการไทยควรเพิ่มมาตรฐานการผลิตสินค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับสินค้า ด้วยการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานรับรองสัญลักษณ์แฟร์เทรด ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างมากจากสายตาของผู้บริโภคในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก ทั้งในแง่ของธุรกิจที่โปร่งใส คุณภาพสินค้าที่น่าเชื่อถือ และการวางขายในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับสินค้าไทย ในการขยายตัวสู่ตลาดยุโรปมากขึ้น

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต