เนื่องจากความล่าช้าของการขนส่งสินค้านับแต่ประเทศจีนประสบปัญหารการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ และการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นของท่าเรือดาร์ เอส ซาลาม ในประเทศแทนซาเนีย ประเทศในแอฟริกาตะวันออกกำลังได้รับผลกระทบจากการขนส่งสินค้านำเข้าล่าช้า มากขึ้น หลังจากที่ประเทศจีน มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ระลอกใหม่ และได้มีมาตรการป้องกันการระบาดที่บังคับใช้อย่างเข้มงวดที่ท่าเทียบเรือเซี่ยงไฮ้ทำให้การหมุนวียนของตู้ขนสินค้าต้องหยุดชะงัก เนื่องจากเป็นท่าเรือดังกล่าวเป็นท่าเรืออันดับหนึ่งของโลก
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10448
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไนโรบี (พ.ค. 2565)
———————————————-