ด้วยเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และการผ่อนคลายมาตรการการเข้าประเทศ ทำให้ญี่ปุ่นมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศอย่างไม่ขาดสาย ประกอบกับอากาศที่เริ่มอบอุ่นขึ้น มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้คนเริ่มออกจากบ้านและทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงจับจ่ายซื้อเสื้อผ้าสำหรับฤดูกาลใหม่ ๆ เป็นผลให้ยอดการจำหน่ายเสื้อผ้า แบรนด์ UNIQLO เพิ่มขึ้น 11.9 % เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เสื้อแจ็คเก็ต และกางเกงสำหรับฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนเป็นที่นิยมอย่างมาก


สำหรับแบรนด์ Shimamura ก็ได้รับผลจากสภาพของเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว คาดการณ์ผลกำไรสุทธิเดือนมีนาคม 2566 – เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ของบริษัทในเครือทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 หรือเท่ากับ 39,500 ล้านเยน (ประมาณ 10,000 ล้านบาท) ผลกำไรสูงสุด 3 ปีซ้อน สาเหตุจากการเพิ่มจำนวนร้านค้าปลีกและการเพิ่มจำนวนสินค้าราคาสูง ถึงแม้จะมีบริษัทที่กำไรเพิ่มขึ้น แต่บางบริษัทก็มียอดการจำหน่ายที่ลดลงถึงร้อยละ 10 เนื่องมาจาก ค่าเงินเยนที่อ่อนตัวลงทำให้การจัดซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าและสินค้าไลฟ์สไตล์มีต้นทุนที่สูงขึ้น ผลกำไร จึงลดลงในรอบ 3 ปี


อย่างไรก็ตาม จากผลประกอบการของแบรนด์เสื้อผ้ารายใหญ่ของญี่ปุ่นมียอดจำหน่ายสูงขึ้น และสินค้ายอดนิยมมักเป็นสินค้าตามฤดูกาล จึงเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยที่ส่งออกสินค้าดังกล่าวสู่ประเทศญี่ปุ่น ควรศึกษาตลาดเพื่อผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและตรงความต้องการของผู้บริโภค อาทิ สินค้าที่เหมาะกับอากาศในแต่ละช่วงฤดู มีสีสัน ผลิตด้วยเส้นใยธรรมชาติ สินค้าเหล่านี้มักได้รับความสนใจจากผู้ซื้อเป็นพิเศษ


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือ หรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงโตเกียว รวมทั้งสามารถ ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าที่ https://ditip-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว