ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ความงาม สิ่งทอ และยานยนต์ เข้ามายังประเทศเคนยาอาจต้องเผชิญกับอัตราภาษีศุลกากรนำเข้าที่เพิ่มสูงขึ้น หากประเทศกลุ่มประชาคมแอฟริกาตะวันออก (East African Community – EAC) ตกลงตามนโยบายการใช้อัตราภาษีเดียวกันที่จะเก็บสินค้านำเข้าจากประเทศที่มิใช้สมาชิกภาคี (Common External Tariff – CET) จากเดิมที่มีอัตราภาษีสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 25 จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 35 หลังจากที่มีข้อเสนอของผู้ผลิตสินค้าภายใน EAC หรือเคนยา นำเสนอเข้าไปให้รัฐบาลเคนยานำไปใช้พิจารณาในการประชุมกลุ่มประชาคมแอฟริกาตะวันออก (East African Community – EAC) ต่อไป
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10467
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไนโรบี (พ.ค. 2565)
———————————————-