สถานการณ์เงินเฟ้อ และราคาสินค้าอาหารที่สูงขึ้นได้กลายเป็นปัญหาสำคัญที่ชาวแคนาดาต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภค และในช่วงโควิด ชาวแคนาดาส่วนใหญ่ก็ได้มีการปรับพฤติกรรมครั้งใหญ่ หันมาห่วงใยสุขภาพมากขึ้น เลือกสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ แต่ปัญหาใหม่จากเงินเฟ้อ และค่าครองชีพที่สูงขึ้นได้ปรับแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคอีกครั้งโดยไม่เพียงสนใจเรื่องสุขภาพเท่านั้น แต่รวมไปถึงความคุ้มค่าของเม็ดเงินที่จับจ่ายอีกด้วย การปรับไลฟ์สไตล์ให้เข้ากับวิถีชีวิตยุคใหม่ New Normal
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10433
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต (มิ.ย. 2565)
———————————————-