บริษัทผู้จัดงานแสดงสินค้าฝรั่งเศสรายใหญ่ Comexposium ซึ่งจัดงานแสดงสินค้าในหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นอาหาร แฟชั่น และกีฬา ได้ร่วมมือกับบริษัท Webhelp ผู้เชี่ยวชาญด้านลูกค้าสัมพันธ์สร้าง Marketplace ขนาดใหญ่เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการพบปะระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าของตนอย่างเป็นประจำ

บริษัท Comexposium ผู้จัดงานแสดงสินค้าสำคัญในฝรั่งเศส เช่น Equip’Auto (ประดับยนต์) Bijorhca (เครื่องประดับ) Vinexpo (ไวน์) Who’s Next (เสื้อผ้าและแฟชั่น) Sport-Achart (สินค้ากีฬา) Foire de Paris (สินค้าอุปโภคบริโภค) งานเกษตรแฟร์ งานมหกรรมการศึกษา งานท่องเที่ยว  ซึ่งแต่เดิมได้เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองทางศาลเพื่อฟื้นฟูกิจการในช่วงวิกฤตการณ์ Covid-19 ในปี 2020-2021 ได้กลับคืนสู่เวทีแห่งการค้าอีกครั้งโดยได้สร้าง marketplace ใหม่ในกลุ่มสินค้า 3 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร แฟชั่น และ กีฬา โดยได้ร่วมมือกับบริษัท Webhelp ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่มีประสบการณ์ในการสร้าง marketplace ให้กับตลาดกลางแห่งกรุงปารีส

Mr Renaud Hamaide ประธานบริษัท Comexposium กล่าวว่า สำหรับวงการอุตสาหกรรมที่มีสินค้าออกใหม่ต่อปีประมาณ 25,000 รายการ แต่กลับมีงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหารในฝรั่งเศสเพียงทุก ๆ 2 ปี นับว่าไม่เพียงพอต่อการนำเสนอสินค้าใหม่ ๆ นอกจากนี้มีเพียงยอดการสั่งซื้อร้อยละ 20 เท่านั้นที่เกิดขึ้นภายในงาน แต่อีกร้อยละ 80 เป็นการสั่งซื้อนอกงานแสดงสินค้า บริษัทฯ จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างเครื่องมือที่จะทำให้ผู้ผลิตสามารถนำเสนอสินค้าใหม่ ๆ ได้ตลอด

สำหรับสินค้ากีฬาและแฟชั่น ประธานฯ กล่าวว่า รอบของสินค้ามีการผลัดเปลี่ยนที่เร็วขึ้น ดังนั้นห้างร้านต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสั่งสินค้าใหม่เพิ่มเติมบ่อยครั้งมากขึ้น โดยบริษัท Comexposium ได้ตัดสินใจร่วมมือกับ Webhelp โดยให้ Webhelp ดูแลในเรื่องของการให้บริการ ระบบการชำระเงิน ระบบเทคนิค และระบบการจำหน่ายสินค้า ซึ่งบริษัท Webhelp มีประสบการณ์ในด้านดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาร่วม 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ก่อตั้ง

ความเห็น ในปัจจุบันผู้จัดงานแสดงสินค้าส่วนใหญ่ได้จัดให้มี Platform Marketplace สำหรับผู้แสดงสินค้า (Exhibitors) และผู้เข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า (Visitors) เพื่อติดต่อซื้อขายสินค้าในระดับ B2B ดังนั้นการเลือก Platform ในการใช้งานควรเลือกให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงศักภาพของผู้จัดงาน ฐานข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชมงาน พร้อมทั้งต้องเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจริงด้วย เพื่อให้ลูกค้าได้ทดลอง สัมผัส และเห็นสินค้าได้ด้วยตัวเองโดยตรง ทั้งนี้ช่องทาง Platform Marketplace เป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายจำนวนมาก และประหยัดต้นทุน หากแต่ผู้ประกอบการไทยต้องสร้างเนื้อหาออนไลน์ให้น่าสนใจและดึงดูดคนที่เข้ามาเยี่ยมชมแพล็ตฟอร์ม

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส (พฤศจิกายน 2564)
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ Les Echos (https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/le-geant-des-salons-comexposium-cree-sa-marketplace-avec-webhelp-1366097)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2