ปัจจุบันผู้บริโภคทั้งในประเทศเกาหลีและไทย ต่างให้ความสำคัญการดูแลร่างกายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใส่ใจสุขภาพภายใน และรูปลักษณ์ภายนอก ซึ่งรวมไปถึงการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ สกินแคร์ และเครื่องสำอาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ราคาที่สมเหตุสมผล เครื่องหมายรับรองฮาลาล สำหรับผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลามในสาธารณรัฐเกาหลี


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย ได้แก่ ปัจจัยที่หนึ่ง สินค้าต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (eco-friendly products) มีส่วนผสมมาจากธรรมชาติ และมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ปัจจัยที่สอง เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ มีความอ่อนโยนต่อผิว ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิว ที่ปราศจากสารเคมี ปัจจัยที่สาม ราคาต้องสมเหตุสมผล เพื่อตอบโจทย์กับกลุ่มผู้บริโภคหลากหลาย ซึ่งสินค้าจะต้องมีคุณภาพและสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิว ปัจจัยที่สี่ สกินแคร์ต้องตอบโจทย์และเหมาะกับสภาพผิวมาก ซึ่งจะทำให้การดูแล บำรุง ฟื้นฟูรวมถึงการแก้ปัญหาผิวเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ทั้งนี้ ในการคิดค้นและผลิตสกินแคร์ เครื่องสำอางในประเทศไทย สามารถทำให้เป็นที่นิยม และทันสมัยได้ โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ เช่น ข้าวเจ้า เม็ดบัว เป็นต้น นำมาพัฒนาต่อยอดและคิดค้นผลิตเป็นสินค้าชนิดใหม่ ๆ ได้ นับเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้สินค้าไทยมีศักยภาพ ในระดับโลก


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางการค้าได้ที่ https://ditp-overseas.com


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล