ปลาสวยงามกำลังกลายเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักชนิดใหม่ของชาวอินเดีย โดยเฉพาะผู้มีรายได้สูง รวมถึงตู้โชว์ตามร้านอาหาร โรงแรม สำนักงาน และสถานที่แสดงปลาสวยงาม โดยปลาเป็นที่นิยม ในขณะนี้ ได้แก่ ปลา carp, Oscar, goldfish, angelfish, cichlid, tetra และ morphs เป็นต้น ส่งผลให้ตลาดอาหารปลาเติบโตอย่างชัดเจน โดยแบรนด์ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Boltz, Gene Eleven, Hikari, Mashki, Optimum, Taiyo และ TetraBits ที่ต้องเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีระดับสารอาหารใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกับปลาในแต่ละสายพันธุ์ ขนาดและช่วงวัย รวมถึงการพัฒนาอาหารแบบมังสวิรัติ และบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่ป้องกันความชื้นเพื่อเก็บรักษาอาหารไว้ได้นานด้วย


ทั้งนี้ รัฐบาลอินเดียเองกำลังเร่งพัฒนาผู้ผลิตภายในประเทศ โดยเฉพาะในรัฐเกรละ โดยมีผู้ผลิตสำคัญคือ Kerala Aqua Ventures International Limited (KAVIL) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายในอินเดีย รวมทั้งการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานของรัฐ


สำหรับคู่แข่งที่น่าจับตามองของไทย คือ ผู้ผลิตภายในอินเดียเอง ซึ่งแผนงานของหน่วยงานเฉพาะทางเพื่อพัฒนาการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางทะเล ระบุว่าอินเดียได้มีการจัดตั้งชุมชนปลาสวยงามขึ้นแล้ว ไม่ต่ำกว่า 7,200 แห่ง มีการผลิตปลาสวยงามน้ำจืดและทะเลคุณภาพสูงไม่ต่ำกว่า 500 ล้านตัวต่อปี โดยรัฐบาลอินเดียสนับสนุนเป็นพิเศษ


แม้ว่าอินเดียจะเริ่มมีการพัฒนาการเลี้ยงปลาทะเลสวยงาม แต่ความหลากหลายของสายพันธุ์ ยังมีจำกัด ซึ่งเป็นโอกาสของผู้ส่งออกไทย โดยไทยมีจุดเด่นในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามประเภท ปลาน้ำจืดอีกหลายพันธุ์ด้วย ทั้งนี้ ในการส่งออกปลามีชีวิตมาอินเดียผู้ส่งออกไทยต้องติดตามกฎระเบียบ เพื่อเตรียมเอกสารประกอบการส่งออกมายังอินเดีย


นอกจากนี้ ผู้ส่งออกไทยสามารถขยายโอกาสต่อเนื่องไปสู่ตลาดอาหารปลา ตู้ปลาและของตกแต่งในตู้หรือบ่อปลา รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการดูแลปลาสวยงาม


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ