เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในสหรัฐอเมริกาคลี่คลายลงไปมาก ทำให้มีการเตรียมตัวกลับเข้าสู่การเรียนการสอนเต็มรูปแบบ ส่งผลให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด นอกจากนี้ การเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายของชาวอเมริกัน ทำให้นอกเหนือจากยอดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเรียนเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เติบโตขึ้นแล้ว ยังส่งผลต่อสินค้าในกลุ่มไลฟ์สไตล์ สินค้าตกแต่ง และกลุ่มอาหาร ให้เติบโตอีกด้วย
นอกจากของใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอน รูปแบบการใช้ชีวิตที่เร่งรีบและข้อจำกัดในการประกอบอาหารภายในที่พัก ก็ยังช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความต้องการสินค้าอาหารกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมรับประทาน และแบบ Single Pack หรือ Small Serving สำหรับกลุ่มนักศึกษาในอนาคต
จึงนับเป็นโอกาสการค้าสำหรับผู้ประกอบการไทยในกลุ่มสินค้าอาหาร อาหารแปรรูป สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าไลฟ์สไตล์ ที่จะศึกษาเพื่อพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมต่อตลาดดังกล่าว

ที่มาข้อมูล: รายงานการค้า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก (3 ส.ค. 2564)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2