บริษัทผู้ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์และยานพาหนะในเคนยามีอาจมียอดขายประจำปี 2565 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70 หลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการห้ามนำเข้ารถโดยสารและรถบรรทุกมือสอง ตามที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเคนยา (The Kenya Bureau of Standards -KEBS) ระบุว่ารถโดยสารที่มีความยาวมากกว่า 7 เมตร (หรือขนาดบรรทุกมากกว่า 3.5 ตัน อย่างใดอย่างหนึ่ง) จะถูกห้ามนำเข้ามาในประเทศเคนยา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10455
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไนโรบี (พ.ค. 2565)
———————————————-