ชาวอิตาลีนิยมดื่มเครื่องดื่มอัดลมเพื่อดับกระหายในฤดูร้อนอย่างมาก เนื่องจากในอิตาลีมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นทุกปี สมาคมผู้ผลิตเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ของอิตาลีแสดงข้อมูลให้เห็นว่า ในปี 2564 การบริโภคเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์เติบโตขึ้นถึง 30%
แต่แนวโน้มการบริโภคในปี 2565 อาจชะลอตัวเนื่องจากการขาดแคลนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งได้กลายเป็นประเด็นสำคัญในอิตาลี และเป็นผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนด้านพลังงาน พลาสติก อลูมิเนียม กระดาษแข็ง และแก้ว โดยปัญหาดังกล่าวส่งผลให้น้ำเปล่าอัดลมเริ่มขาดแคลนในตลาดอิตาลี และหากปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข เครื่องดื่มอัดลมก็จะเริ่มขาดแคลนเช่นกัน
ปัญหานี้ส่งผลให้ไทยได้รับประโยชน์ โดยยอดการส่งออกเครื่องดื่มอัดลมของไทยไปอิตาลีในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 มีการเติบโตขึ้นถึง 37.58% อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการไทยควรจะคำนึงถึงปัจจัยเรื่องภาษีน้ำตาลที่จำเพิ่มขึ้นในปี 2566 และส่งผลให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผู้ประกอบการไทยควรพัฒนาสินค้าโดยใช้นวัตกรรมสร้างความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น เครื่องดื่ม Functional เครื่องดื่มสุขภาพ ปราศจากสารปรุงแต่ง
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน (1-7 สิงหาคม 2565)
#MOC #DITP #OMD #Italy #Beverage