เครือข่ายค้าปลีกรายใหญ่ Zabka ของโปแลนด์ได้ลงนามสัญญา Power Purchase Agreement (PPA) เป็นระยะเวลา 10 ปี กับบริษัทพลังงาน Modus Asset Management จากประเทศลิทัวเนีย เพื่อใช้บริการพลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 50 กิกะวัตต์ต่อปี สำหรับร้านค้าปลีกของ Zabka กว่า 9,000 แห่ง ทั่วประเทศโปแลนด์


ซึ่ง Zabka ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 25% ทุกร้านค้าปลีกภายในปี 2569 และมุ่งสู่การเป็นร้านค้าปลีก Net-Zero โดยจะเปลี่ยนเป็นการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนสำหรับร้านค้าทั้งหมด เพื่อความยั่งยืนของประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท Zabka Polska sp. z o.o. ถือเป็นเครือข่ายค้าปลีกรายใหญ่ของโปแลนด์ มีร้านค้าปลีกในรูปแบบ Convenience Store ในโปแลนด์ประมาณ 9,000 แห่ง โดย Zabka จะปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนกับร้านค้าทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนประมาณ 10%รวมถึงนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในตลาดค้าปลีกโปแลนด์ อาทิ ร้านค้าแบบบริการตัวเองโดยไม่มีพนักงาน ซึ่งลูกค้าจะเลือกสินค้า สแกนสินค้าเพื่อชำระเงินที่ตู้บริการด้านหน้าร้าน และระบบอัติโนมัติ สำหรับโกดังสินค้าที่มีการใช้หุ่นยนต์และระบบ AI ในการบริหารจัดการการจัดส่งและกระจายสินค้า ให้แก่ร้านค้าปลีกในเครือ Zabka เป็นต้น และบริษัท Mosu Asset Management ถือเป็นผู้ให้บริการพลังงานสะอาดรายใหญ่ของกลุ่มประเทศบอลติก โดยปัจจุบันมีแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 4 แห่งในลิทัวเนียและโปแลนด์ มีกำลังการผลิตประมาณ 195 เมกะวัตต์ และตั้งเป้าขยายกำลังการผลิตเป็น 600 เมกะวัตต์ภายในปี 2568


การขยายตลาดเข้าสู่โปแลนด์ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มประเทศยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก หากผู้ประกอบการไทยมีความประสงค์ที่จะส่งออกมายังประเทศโปแลนด์ควรศึกษาขั้นตอนและกฎระเบียบในเข้าสู่ตลาดประเทศโปแลนด์ รวมทั้งอาจหาช่องทางการเข้าสู่ตลาดผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การติดต่อนำเสนอสินค้ากับผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่าย หรือการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์


หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัย ข้อซักถาม หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ หรือขอรับข้อมูลงานแสดงสินค้าที่เหมาะสมและรายชื่อผู้นำเข้าตามรายสินค้า รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์