ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการบริโภคกล้วยหอมเป็นจำนวนมาก แต่มีการผลิตในประเทศน้อย โดยในแต่ละปีจะมีการนำเข้ากล้วยหอมถึงกว่าปีละ 1 ล้านตัน แหล่งนำเข้าที่สำคัญที่สุด ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีสัดส่วนการนำเข้าในปี 2565 สูงถึงร้อยละ 76 แต่ปัจจุบันเริ่มเห็นการนำเข้าจากประเทศใหม่ ๆ เช่น ลาว และเวียดนาม


ที่ผ่านมา ญี่ปุ่นนำเข้ากล้วยจากฟิลิปปินส์และเอกวาดอร์เป็นส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากกล้วยฟิลิปปินส์ประสบปัญหาโรคระบาด ทำให้ญี่ปุ่นนำเข้ากล้วยจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศอื่นเพิ่มขึ้น ปริมาณนำเข้ากล้วยจากประเทศลาวปี 2565 เท่ากับ 3,200 ตัน เพิ่มขึ้น 4.6 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งการนำเข้ากล้วยจากลาวแตกต่าง จากการนำเข้ากล้วยจากฟิลิปปินส์เพราะไม่เสียภาษีนำเข้า


ทั้งนี้ กล้วยลาวยังสามารถคุมต้นทุนในการจัดซื้อได้ดีกว่ากล้วยฟิลิปปินส์ที่ปลูกใน พื้นที่สูง จึงสามารถตั้งราคาได้ย่อมเยา และบริษัทพยายามร่วมมือกับผู้ผลิตท้องถิ่น เพื่อยกระดับการควบคุมคุณภาพสินค้าและเทคนิคการห่อบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่ากล้วยลาวจะกลายเป็นอีกหนึ่งในเสาหลักของกล้วยนำเข้าที่วางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น


อย่างไรก็ตาม การที่กล้วยจากประเทศฟิลิปปินส์ได้ประกาศขึ้นราคากล้วยหอมโดยให้เหตุผลถึงความจำเป็นตามต้นทุนที่สูงขึ้นและเพื่อให้ได้ราคาที่เป็นธรรมยิ่งขึ้น ประกอบกับกล้วยฟิลิปปินส์กำลังประสบปัญหาโรคระบาดอยู่ ส่งผลให้ตลาดญี่ปุ่นได้เริ่มมองหาแหล่งนำเข้าใหม่ ๆ ทดแทน จึงน่าจะเป็นโอกาสอันดีสำหรับประเทศไทยในการเข้าไปช่วงชิงตลาดกล้วยหอมในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นได้


ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียวมีแผนนำคณะผู้นำเข้ากล้วยจากประเทศญี่ปุ่นไปเยี่ยมชมงาน THAIFEX – Anuga Asia ระหว่างวันที่ 23-27 พ.ค. 66ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 และอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 5-12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อพบปะเจรจาการค้ากับผู้ส่งออกกล้วยไทย และกิจกรรมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมการส่งออกกล้วยสู่ตลาดญี่ปุ่น ก่อนการจัดโปรโมชั่นกล้วยไทยในประเทศญี่ปุ่นในลำดับต่อไป


หากผู้ประกอบการท่านสนใจและประสงค์จะส่งออกกล้วยไทยสู่ตลาดญี่ปุ่น สามารถ รับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว หรือสามารถติดต่อ ได้ที่อีเมล์ thaitctokyo@thaitrade.jp

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว