กระทรวงยุติธรรมของบราซิลสั่งระงับการขาย iPhone ในประเทศหลังจากสรุปว่า Apple เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยไม่มีอะแดปเตอร์แปลงไฟที่มาพร้อมกับอุปกรณ์มือถือแม้หลังจากมีค่าปรับล้านดอลลาร์ Apple
ยังคงไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของบราซิล ซึ่งขณะนี้ได้นําไปสู่หน่วยงานกํากับดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคในเขตของรัฐบาลกลางที่ยึด iPhone จากร้านค้าปลีก iPhone ถูกยึดในบราซิลเนื่องจากไม่มีที่ชาร์จรวมอยู่ด้วยตามที่รายงานครั้งแรกโดย Tecnoblog Procon-DF ได้ยึด “iPhone หลายร้อยเครื่องจากร้านค้าปลีกหลายแห่งในบราซิเลีย” ซึ่งเป็นเมืองหลวงของบราซิล ในการดําเนินการที่ชื่อว่า “Operation Discharge” หน่วยงานกํากับดูแลมีเป้าหมายที่จะบังคับให้ Apple ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่กําหนดให้ต้องจัดส่งสมาร์ทโฟนพร้อมกับที่ชาร์จรวมอยู่ในกล่อง ตามรายงานระบุว่า iPhone ถูกยึดที่ร้านค้าของผู้ให้บริการและตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Apple หน่วยงานกํากับดูแลได้สั่งห้าม iPhone รุ่นใด ๆ ที่ไม่มีที่ชาร์จรวมอยู่ในกล่อง แม้ว่า Apple จะหยุดจัดส่งอุปกรณ์เสริมฟรีด้วย หลังจากยึด iPhone แล้ว Apple Brazil ได้ขอให้รัฐบาลอนุญาตให้ขายสมาร์ทโฟนในประเทศจนกว่าจะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของข้อพิพาท อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงขาย iPhone ในบราซิลแม้จะมีการดําเนินการก็ตาม

ผู้พิพากษา Diego Câmara Alves ซึ่งอนุญาตให้ บริษัท ขาย iPhone ในบราซิลต่อไปจนกว่าจะมีคําตัดสินขั้นสุดท้ายเชื่อว่า บริษัทไม่ได้ละเมิดสิทธิของผู้บริโภคใด ๆ สําหรับ Apple TV รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวซึ่งมาพร้อมกับ Siri Remote เวอร์ชันอัปเดตพร้อม USB-C แทน Lightning บริษัท ได้หยุดจัดส่งผลิตภัณฑ์ด้วยสายชาร์จที่รวมอยู่ในกล่อง ซึ่งที่น่าสนใจในบราซิล Apple TV 4K รุ่นใหม่ยังคงมาพร้อมกับสาย USB-C ที่รวมอยู่ในกล่องในขณะที่ บริษัทไม่ได้แจ้งเหตุผลว่าทําไมจึงตัดสินใจครั้งนี้ แต่ดูเหมือนว่าค่อนข้างชัดเจนว่า Apple ต้องการหลีกเลี่ยงค่าปรับเพิ่มเติมจากหน่วยงานกํากับดูแลของบราซิลท่ามกลางข้อถกเถียงเรื่องที่ชาร์จของ iPhone
กระทรวงยุติธรรมของบราซิลให้หยุดขาย iPhone หากไม่แถมอะแดปเตอร์แปลงไฟและมีการปรับ 12.275 ล้าน BRL ซึ่งเทียบเท่ากับ 2.34 ล้านดอลลาร์ตอนนี้ Apple ถูกปรับอีกครั้งในกรณีเดียวกันโดยศาลแพ่งเซาเปาโล
คดีความที่ยื่นโดยองค์กรผู้บริโภคของบราซิลอ้างว่าเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทํางานได้ต้องทําการซื้อครั้งที่สองและ Apple ต้องจ่ายค่าเสียหาย 100 ล้าน BRL (ประมาณ 19 ล้านดอลลาร์)
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
Apple อ้างเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดส่งเฉพาะสาย Lighting to USB-C ไม่ใช่อะแดปเตอร์ใน iPhone ตั้งแต่ปี 2020 ผู้ผลิตรายอื่น ๆ จํานวนหนึ่งทําตามตัวอย่างตั้งแต่นั้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มพรีเมี่ยม
จะเห็นว่า การยึด iPhone จากร้านค้าปลีกเนื่องจาก Apple ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านการแถมที่ชาร์จ เป็นการสะท้อนถึงการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมากของบราซิล โดย iPhone เป็นอุปกรณ์สื่อสารแบรนด์ที่นิยมของบราซิล โดยเฉพาะกลุ่มวัยทํางาน ซึ่ง iPhone มีส่วนแบ่งตลาดในบราซิลร้อยละ 17.5 มีสัดส่วนรองจากซัมซุงที่มีสัดส่วนร้อยละ 43.44 คาดว่า ในระยะยาว iPhone จะสามารถขยายส่วนแบ่งตลาดระดับบนได้อย่างต่อเนื่องจากปัจจุบันที่ขยายตัวร้อยละ 16 จะเห็นว่า ผู้บริโภคบราซิลให้ความสําคัญกับความคุ้มค่าของสินค้ากับราคาของสินค้า ซึ่งผู้บริโภคบราซิลมีความยึดมั่นต่อแบรนด์สินค้าที่เคยใช้และมีความเชื่อมั่น กรณีนี้ เป็นกรณีตัวอย่างว่า หากสินค้าใดเป็นที่นิยมของตลาดบราซิลก็ตาม ควรคํานึงถึงความคุ้มค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการซื้อสินค้าด้วย