บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ของอินเดีย Hero MotoCorp เป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย และเข้ามาทำธุรกิจในประเทศอาร์เจนตินา เมื่อปี 2560 โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท Marwen อาร์เจนตินาทำการผลิตรถจะกรยานยนต์ในโรงงาน Villa Rosa ซึ่งในขณะนั้นมีการประกาศ แผนการลงทุนมูลค่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ เมื่อปี 2562 บริษัท Hero MotoCorp ได้ตัดสินใจยุติการผลิตรถจักรยานยนต์ในอาร์เจนตินา และได้มีการเปลี่ยนมือเจ้าของมาเป็นบริษัท Gilera Motors Argentina ในปัจจุบันซึ่งบริษัท Gilera Motors Argentina ประกาศแผนการลงทุนจำนวน 1.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อการประกอบรถจักรยานยนต์ในโรงงานที่ตั้งอยู่จังหวัดบัวโนสไอเรสและเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในอาร์เจนตินา โดยในปีแรกคาดการณ์ว่าจะสามารถผลิตรถจักรยานยนต์จำนวน 4,000 คัน ในปีที่สองจำนวน 6,000 คัน และในช่วง 3 ถึง 5 ปี คาดการณ์ว่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 8 ถึง 10 และหากในตลาดมีรถจักรยานยนต์วางจำหน่ายจำนวน 500,000 คัน บริษัทคาดว่าจะสามารถประกอบรถจักรยานยนต์ได้สูงสุดจำนวน 40,000 คันต่อปี อย่างไรก็ดีตลาดรถจักรยานยนต์ในภูมิภาค ลาตินอเมริกาได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบในการเดินทางก่อให้เกิดนิยามใหม่ของความคล่องตัวตลอดจนรถจักรยานยนต์ถูกใช้ในหลากหลายมิติรวมไปถึงการเดินทางไปทำงานเช่นเดียวกัน

นาย Francisco Fonseca ผู้อำนวยการบริษัท Hero MotoCorp ภูมิภาคตินอเมริกากล่าวกับสำนักพิมพ์ BAE Negocios ว่า “บริษัท Hero MotoCorp เป็นแบรนด์ที่ขยายกิจการไปทั่วโลกกว่า 40 ประเทศ ในระยะเวลา 10 ปี โดยภูมิภาคลาตินอเมริกาเป็นตลาดที่สำคัญมากและอาร์เจนตินาเป็นประเทศที่จัดอยู่ในอันดับที่ 4 ที่ขายรถจักรยานยนต์มากที่สุดในภูมิภาค ซึ่งการมาถึงประเทศอาร์เจนตินาในปี 2560 เป็นวัฏจักรของการเรียนรู้และ การมีองค์ความรู้โดยที่บางสถานการณ์ทำให้เราปรับตัวและมีหนทางอื่นๆ ที่ดีกว่า และทำข้อตกลงกับบริษัท  Gilera Motors Argentina หนึ่งในบริษัทที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคลาตินอเมริกา เรากำลังจะไปผลิตรถยนต์ จักรยานยนต์ภายในประเทศ โดยใช้บางชิ้นส่วน/ส่วนประกอบที่ผลิตขึ้นในอาร์เจนตินา” อยางไรก็ดี นาย Ramiro Di Liscia ผู้อำนวยการบริษัท Gilera Motors Argentina อธิบายว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เป็นพันธมิตรกับบริษัท Hero MotoCorp ผู้นำการผลิตรถจักรยานยนต์ระดับโลก ซึ่งสมาคมรถจักรยานยนต์ของเราจะได้รับผลกระทบเชิงบวกอย่างมากต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นทำให้เกิดการลงทุนและงานใหม่ทั้งทางตรงและทางอ้อม เราหวังว่าจะสร้างงานใหม่จำนวน 500 ตำแหน่ง และผลตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับเศรษฐกิจในท้องถิ่น ในขณะเดียวกัน เราจะขยายการดำเนินงานของเราในอนาคต” นอกจากนี้นาย Omar Caruso รองประธานบริษัท Gilera Motors Argentina กล่าวว่า “การลงทุนในโรงงานแห่งใหม่มูลค่า 13.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ นอกจากนี้ ลูกค้ายังจะได้รับประโยชน์จาก เทคโนโลยีล่าสุดในผลิตภัณฑ์ Hero MotoCorp อีกด้วย”

บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทย

รถจักรยานยนต์เป็นสินค้าสำคัญสำหรับการค้าระหว่างไทย-อาร์เจนตินา ในปี 2564 (มกราคม-พฤศจิกายน) ตลาดอาร์เจนตินานำเข้ารถจักรยานยนต์มูลค่ารวม 290 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยประเทศที่อาร์เจนตินานำเข้า มากที่สุด ได้แก่ (1) จากจีน ร้อยละ 65 (2) อินเดีย ร้อยละ 12 (3) บราซิล ร้อยละ 10 และ ไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 4  คิดเป็นร้อยละ 4 ในทางกลับกันชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีความเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างไทย -อาร์เจนตินา แต่มีความสัคัญต่อการใช้งานในอุตสาหกรรมท้องถิ่นอาร์เจนตินา ซึ่งในปี 2564 (มกราคม-พฤศจิกายน) อาร์เจนตินานำเข้ารวม 27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นำเข้าชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์จากจีน ร้อยละ 75 บราซิล ร้อยละ 9 และไทย ร้อยละ 1 เท่านั้น จัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของการนำเข้าทั้งหมดซึ่งเป็นผู้ผลิต/ส่งออกหลักไปยังตลาดอาร์เจนตินาเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่ตลาดสำคัญเช่นอาร์เจนตินาที่ขณะนี้สินค้ารถจักรยานยนต์กำลังขยายตัวหากไม่เพียงแค่การส่งออกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finished Product) แต่สามารถเพิ่มการจำหน่ายชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ได้ ซึ่งมีภาษีอยู่ที่ ร้อยละ16

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

การขนส่งสาธารณะในอาร์เจนตินาต้องเผชิญกับพฤติกรรมในการเดินทางที่เปลี่ยนแปลง ประชาชนเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริบทดังกล่าวช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และบริบททางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนสำหรับอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ในปัจจุบันอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 คาดว่ายอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์คันใหม่จะอยู่ที่ประมาณ 380,000 คัน เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากปี 2563 หรือมียอดจำหน่าย 35,000 คันต่อเดือน ปัจจุบันรถจักรยานยนต์ที่ผลิตในประเทศอาร์เจนตินามียอดจำหน่ายมากกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่มีรถจักรยานยนต์ที่ผลิตโดยใช้ชิ้นส่วน/ส่วนประกอบที่อาร์เจนตินาผลิตขึ้นเอง 100% เนื่องจากจำเป็นต้องใช้อะไหล่ ชิ้นส่วน/ส่วนประกอบนำเข้าจากต่างประเทศอยู่เสมอ และชิ้นส่วน/ส่วนประกอบที่อาร์เจนตินาผลิตขึ้นเองคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ อยู่ระหว่างร้อยละ 25-30 อนึ่ง การเติบโตของตลาดรถจักรยานยนต์มีความแปรปรวนขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของปริมาณในการนำเข้าและการนำเข้าชิ้นส่วน/ส่วนประกอบ อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยังคงแข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยธนาคารแห่งชาติอาร์เจนตินา Banco Nación เสนอการจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อรถจักรยานยนต์ และการสนับสนุนดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์อาร์เจนตินา

โมเดลรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2564 คือ รถจักรยานยนต์รุ่นเล็กเป็นรุ่นที่มียอดขายสูงสุด ได้แก่ (1) Gilera Smash (2) Motomel B110 (3) Corven Energy 110 (4) Honda Wave 110S (5) Keller KN 110 -8 (6) Zanella ZB 110 (7) Guerrero G 110 Trip (8) Honda XR 150 และ Corven Mirage 110 เป็นต้น อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตขนาดใหญ่ รวมถึงบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ อาทิ Honda และบริษัทในท้องถิ่น อาทิ Gilera และ Motomel แบรนด์ยอดนิยมอย่าง Gilera Smash มีราคาอยู่ประมาณ 132,000 เปโซ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 1,257 เหรียญสหรัฐฯ และรุ่นยอดนิยมอันดับสองคือ Motomel B110 มีราคาอยู่ที่ประมาณ 139,000 เปโซ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 1,324 เหรียญสหรัฐฯ ช่องทางในการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในท้องถิ่นมีการแบ่งแยกออกเป็นสัดส่วน ได้แก่ ร้านรถจักรยานยนต์ นับเป็นช่องทางจำหน่ายหลัก เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อรถจักรยานยนต์ที่นั่น และเครือข่ายของใช้ในครัวเรือนและอีคอมเมิร์ซซึ่งมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นเรื่อยๆ

อย่างไรก็ดี ในส่วนของปัญหาด้านโลจิสติกส์ ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ราคาตู้คอนเทนเนอร์จากไทยมีราคาอยู่ที่ประมาณ 1,500 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตู้คอนเทนเนอร์ ปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณ 12,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตู้คอนเทนเนอร์ นอกเหนือจากนี้ บริษัทผู้นำเข้ายังต้องจ่ายค่าตรวจสอบภาษีการนำเข้า เนื่องจากไทยไม่ได้จัดอยู่ในประเทศที่มีข้อตกลงกับสาธารณรัฐอาร์เจนตินาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีกับกรมศุลกากรอาร์เจนตินา ดังนั้นเมื่อมีการนำเข้าสินค้าจากไทยจำเป็นต้องจัดทำรายงานการตรวจสอบภาษีการนำเข้า สาหรับบริษัทขนาดใหญ่อาจไม่ส่งผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายดังกล่าว แต่สำหรับบริษัทที่มีความประสงค์จะนำเข้าสินค้าจากไทยเป็นครั้งแรกนับเป็นอุปสรรคอีกประการหนึ่งที่ผู้นำเข้าอาร์เจนตินาใช้พิจารณาการนำเข้าสินค้าจากไทย

โดยสรุป ตลาดรถจักรยานยนต์ในอาร์เจนตินามีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมาก อีกทั้งความต้องการบริโภครถจักรยานยนต์ของประเทศยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ตามที่นักลงทุนกล่าวว่า ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ของไทยมีศักยภาพสูงที่จะเข้าสู่ตลาดอาร์เจนตินา เพื่อรองรับการพัฒนาในประเทศ เนื่องจากรถจักรยานยนต์มักมีส่วนประกอบนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งทำให้บริษัทไทยมีโอกาสเข้าสู่ภาคส่วนนี้ บริษัทไทยต้องตระหนักถึงโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่สามารถพบได้ในอาร์เจนตินา และให้ความสนใจกับตลาดที่คาดว่าจะเติบโตอย่างมากในระยะอันใกล้นี้

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบัวโนสไอเรส

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2