กระแสการใช้บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งโดยเฉพาะภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่ม กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหลังการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และยังไม่มีทีท่าที่จะลดลง โดยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 6 ต่อปี และคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2570 เลยทีเดียว ด้วยสาเหตุของสุขอนามัยเป็นหลัก
ทั้งนี้ แนวโน้มความต้องการของบรรจุภัณฑ์ที่มีความต้องการสูงคือ ภาชนะแบบ To Go ชนิดต่างๆ โดยเน้นวัสดุทางเลือกในการผลิต หรือวัสดุย่อยสลายทางชีวภาพ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะของโลก
สำหรับผู้ประกอบการสินค้าบรรจุภัณฑ์ของไทย ความต้องการใช้งานบรรจุภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้งที่เพิ่มขึ้นนับเป็นโอกาสทางการค้า แต่เนื่องจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารมีการแข่งขันสูงและมีผลกำไรในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคาจากคู่แข่งในประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าไทย จึงแนะนำให้ผู้ประกอบการไทยทำการศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติภายในประเทศ หรือเน้นการสร้างความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (Sustainability) ในกระบวนการผลิต
ผู้ประกอบการไทยที่สนใจในการนำเสนอผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา สามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์อาหารที่สำคัญของสหรัฐฯ เช่น
NRA Restaurant Show ณ นครชิคาโก www.nationalrestaurantshow.com
Western Foodservice Show ณ เมืองอนาไฮม์ แคลิฟอร์เนีย www.westernfoodexpo.com
Pack Expo International ณ นครชิคาโก www.packexpointernational.com

ที่มาข้อมูล: ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2