นวัตกรรมนำมูลค่า 👕👗

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ นับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส่งออกหลักของผู้ประกอบการไทย วันนี้เราได้จัดทำแนวโน้มและนวัตกรรมที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการสิ่งทอและแฟชั่นเพื่อนำไปพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดสากลกันนะคะ

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2 #TradeInformation

Print Friendly, PDF & Email