จากการศึกษาตลาดเครื่องดื่มโดย IWSR พบว่า เครื่องดื่ม Non-alcoholic มียอดขายมากขึ้น ซึ่งคาดว่าในปี 2567 ตลาดเครื่องดื่มในประเทศออสเตรเลียจะขยายตัวมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากผู้คน ส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพ ทำให้เลือกเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนเครื่องดื่มทั่วไป คาดว่าในปีนี้ ตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional beverage) ในออสเตรเลียจะมีมูลค่า 451 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของ Vitamins , Minerals , Fibers , Probiotics และผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของร่างกาย ระบบความจำ ระบบ การทำงานของลำไส้และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน


สำหรับผู้ผลิตเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ได้มีการพัฒนารสชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีรสชาติไม่แตกต่างจากเบียร์และไวน์ที่มีแอลกอฮอล์ และสามารถดื่มได้ทุกช่วงวัย ทำให้ปัจจุบันความนิยมดื่มเครื่องดื่มประเภท Non-alcoholic beer และ Non-alcoholic wine ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น


ผู้ผลิตสินค้าเครื่องดื่มไทยสามารถนำกระแสการเติบโตและทิศทางการพัฒนาสินค้าดังกล่าวมาพัฒนาเครื่องดื่มไทย เช่น ชานมไทยพร้อมดื่ม กาแฟเย็น น้ำมะพร้าว Detox และเครื่องดื่มช่วยเสริมความจำหรือการนอนหลับ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดในตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพออสเตรเลียต่อไป


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางการค้าได้ที่ https://ditp-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์