ทางออกของงานแสดงสินค้า 🌟💻

การแพร่ระบาดอันยาวนานของไวรัส COVID-19 ทำให้ประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศที่มีความสำคัญในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจงานแสดงสินค้ากำลังจะตกที่นั่งลำบาก เนื่องจากในปี 2020 – 2021 มีงานแสดงสินค้ากว่า 70% ที่ต้องยกเลิก และอีก 10% ถูกเลื่อนให้ไปจัดในปีถัดไปแทน ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจงานแสดงสินค้าและการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมกว่า 230,000 ตำแหน่ง แม้จะมีการพยายามทดแทนด้วยงานแสดงสินค้าเสมือนจริง อย่างไรก็ดีกว่า 79% ของผู้ใช้บริการงานแสดงสินค้าเสมือนจริงเห็นว่า งานไร้ตัวตน มีความผูกพันต่ำ 67% ของผู้เข้าร่วมต้องการให้มีการจัดงานแสดงสินค้าแบบปกติ ในขณะที่ 30% เห็นด้วยกับการจัดงานแบบ Hybrid สุดท้ายแล้ว ผู้บริหารงานแสดงสินค้ารายหนึ่งในเยอรมนีให้ความเห็นว่า “การพบปะเชิงกายภาพ ผสมผสานกับรูปแบบดิจิตอลจะมีศักยภาพให้ปรับธุรกิจงานแสดงสินค้าแห่งอนาคตให้เหมาะสมต่อไป”
สำหรับผู้ประกอบการไทยที่รอคอยงานแสดงสินค้านานาชาติ อาจจะต้องรอกันอีกพักใหญ่ และควรนำนวัตกรรมการนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์มาปรับกลยุทธ์ในการขยายตลาดระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ที่มาข้อมูล: แนวโน้มสินค้าในตลาดเยอรมนี สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน 30 สิงหาคม 2564

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP#OMD2#สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *