กระทรวงสิ่งแวดล้อม น้ำ และการเกษตร (The Ministry of Environment, Water and Agriculture – MEWA) ซึ่งเป็นตัวแทนของโครงการพัฒนาการปศุสัตว์และการประมงแห่งชาติ และ Royal Commission for Jubail and Yanbu (RCJY) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วม (MoU) เพื่อจัดทำโครงการเมืองที่ชื่อว่า Animal Protein city ในเมืองจาซาน (Jazan)

โดยโครงการ Animal Protein city ในเมืองจาซาน (Jazan) จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการแปรรูปอาหารของเนื้อสัตว์ ปลา และกุ้ง นอกจากนี้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกรในภาคอุตสาหกรรมอาหารให้บรรลุเป้าหมายด้านความมั่นคงด้านอาหาร เพิ่มการมีส่วนร่วมในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ส่งเสริมการส่งออกที่ไม่ใช่น้ำมัน และสร้างโอกาสในการทำงานซึ่งเป็นส่วงหนึ่งของวิสัยทัศน์ 2030

การเลือกเมือง Jazan ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของโครงการเมือง Animal Protein city เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลแดงซึ่งเชื่อมต่อกับหลายทวีป นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงเป็นเมืองที่สามารถช้เป็นส้นทางในการส่งออกสินค้ของซาอุดีอาระเบียไปยังยุโรป แอฟริกา และเอเชียตะวันออก

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมของซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่สร้างผลผลิตมูลค่ากว่า 72.25 พันล้านรียัล หรือราว ๆ 19.23 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2021 นอกจากนี้จำนวนโรงงานอาหารในปี 2022 เพิ่มขึ้นร้อยละ 200 จำนวนกว่า 1,023 แห่ง โดยมีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมูลค่ากว่า 88 พันล้านรียัล