ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในอิตาลี พบว่า หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก คือ ร้านอาหาร อย่างไรก็ตาม ปี 2564 พบว่า ร้านอาหารเริ่มกลับมาเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค จากข้อมูลของ TheFork Italia (เว็บไซต์สำหรับให้บริการจองร้านอาหารผ่านระบบออนไลน์ในอิตาลี) เปิดเผยว่า TheFork ได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ร้านอาหารในอิตาลีกว่า 20,000 ร้านที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ TheFork ให้สามารถกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งโดยบริหารจัดการผ่านระบบดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการจองร้านอาหารผ่านระบบออนไลน์ การเสนอส่วนลดของร้านอาหาร 20% – 50% การจ่ายเงินผ่านระบบ TheFork PAY เพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าหันมารับประทานอาหารในร้านอาหารเพิ่มขึ้น โดยปี 2564 พบว่า มีการจองร้านอาหารผ่านเว็บไซต์ TheFork Italia ขยายตัวเพิ่มขึ้น 11% เทียบกับปี 2563 โดยเฉพาะเดือนตุลาคม 2564 จำนวนการจองร้านอาหารขยายตัวเพิ่มมากที่สุด 31% เทียบกับเดือนก่อนหน้า ซี่งส่วนใหญ่เป็นการจองจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีสัดส่วน 14% ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้น 46% สำหรับการจองร้านอาหารในอิตาลีพบว่า แคว้นที่มีการจองร้านอาหารมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) Lombardia 2) Lazio 3) Toscana 4) Piemonte และ 5) Campania โดยเมืองที่มีการจองร้านอาหารมากที่สุด คือ โรม รองลงมา ได้แก่  มิลาน ฟลอเรนซ์ ตูริน และเนเปิลส์ โดยประเภทของร้านอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ร้านอาหารเมดิเตอร์-เรเนียน สัดส่วน 15% ร้านพิซซ่า สัดส่วน 13% ร้านอาหารอิตาเลียน สัดส่วน 12% ร้านอาหารทะเล สัดส่วน 11% และร้านอาหารญี่ปุ่น สัดส่วน 6%

นอกเหนือจากตัวเลขในการจองร้านอาหารผ่านระบบดิจิทัลในอิตาลีที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น TheFork Italia ยังได้เปิดเผยถึงทิศทางของร้านอาหารในอิตาลีในปี 2565 ว่า ในช่วงระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายอันมีผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ที่ส่งให้พฤติกรรมของผู้บริโภคและวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้เข้ามาแทนที่ในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อความไม่แน่นอนในด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และอัตลักษณ์ โดยจะเห็นได้ว่าสังคมในปัจจุบันเกิดแนวโน้มที่ตรงกันข้าม 2 แบบ คือ 1) แบบเชื่องช้า (Slow) การให้ความสำคัญและฟังความต้องการของตัวเองและผู้อื่น ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ 2) แบบรวดเร็ว (Fast) โดยความสัมพันธ์ของผู้คนได้รับการปรับเปลี่ยนด้วยเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในแง่ของความเร็วและความฉับไว ดังนั้น TheFork ร่วมกับ NellyRodi ได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่ส่งผลต่อทิศทางของร้านอาหารในอิตาลีในปี 2565 แบ่งได้ 4 ทิศทางสำคัญ ดังนี้

1. การกลับสู่จุดเริ่มต้น: การกลับคืนสู่คุณค่าและผลิตภัณฑ์ในอดีต ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและความมั่นคง รวมถึงการกลับสู่ต้นกำเนิด ซึ่งรวมไปถึงประเพณี วัฒนธรรมของการทำอาหาร

2. อาหารเพื่ออนาคตที่ดีกว่า: แนวโน้มการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในแวดวงอาหารอย่างมาก โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการรับผิดชอบและตระหนักรู้ เนื่องจากความต้องการอาหารทั่วโลกทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 22% – 37% ดังนั้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนแนวความคิดและพฤติกรรมด้านอาหารและการผลิตให้ดียิ่งขึ้น การลดขยะอาหาร การเลือกเพาะปลูกในพื้นที่/ชุมชนใกล้เคียง เน้นผลิตภัณฑ์จากพืช และสร้างสรรค์โครงการที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ซึ่งแนวโน้มต่าง ๆ เหล่านี้จะผลักดันให้อาหารต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เช่น ร้านอาหาร 11 เมดิสัน สแควร์ ในนครนิวยอร์ก (เชฟมิชลิน 3 ดาว) ยกเลิกการเสิร์ฟเนื้อสัตว์และเปิดโรงอาหารสำหรับคนยากจน และร้านอาหารปราศจากกลูเตนในประเทศฝรั่งเศส เน้นใช้วัตถุดิบออร์แกนิกในท้องถิ่น ตามฤดูกาล และห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

3. อาหารเพื่อตัวเอง: ผลกระทบของอาหารที่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งด้านจิตใจและร่างกาย โดยวิกฤตด้านสาธารณสุขโลกทำให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญในการดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้นในยุคสังคมปัจจุบัน ซึ่งอาหารถือเป็นทรัพยากรหลักในการเสริมสร้างร่างกาย/สุขภาพให้แข็งแรง

4อาหารที่เป็นมากกว่าอาหาร: ปัจจุบันนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถนำประโยชน์มาสู่โลกแห่งอาหาร จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ถือเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่กำลังเติบโตในปัจจุบัน การที่ต้องเผชิญกับการระบาดดังกล่าวและข้อจำกัดต่าง ๆ ได้เปิดโอกาสให้หลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้านอาหารทำการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดผู้บริโภคในการค้นหาประสบการณ์ใหม่ ๆ  เช่น การใช้เทคโนโลยีการพิมพ์อาหาร 3 มิติ การนำ NFT (Non–Fungible Token) มาใช้ในบริการร้านอาหาร เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการรับประทานอาหารให้กับผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมเหล่านี้จะไม่สามารถเข้ามาแทนที่ประสบการณ์ในการกินอาหารในรูปแบบดั้งเดิม แต่จะมีความเหนือกว่าเพื่อที่จะนำเสนอแนวทางที่ยั่งยืนและเกิดความประทับใจยิ่งขึ้น

ความคิดเห็น                                                         

ถึงแม้รัฐบาลอิตาลีได้ออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงอนุญาตให้ร้านอาหารเปิดให้บริการได้ตามปกติ เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารในอิตาลีซึ่งถือเป็นธุรกิจที่สำคัญธุรกิจหนึ่ง ปัจจุบันพบว่าร้านอาหารจำนวนมากได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอเพื่อดึงดูดให้มีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งหนึ่งในรูปแบบดังกล่าว คือ การให้ส่วนลดอาหารเมื่อจองร้านอาหารผ่านเว็บไซต์ TheFork Italia ที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร และสะดวกรวดเร็ว โดยพบว่าร้านอาหารไทยที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ TheFork Italia มีจำนวนกว่า 10 ร้าน (ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นร้านอาหาร Thai SELECT) ถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับร้านอาหารไทย และเป็นการผลักดันให้ร้านอาหารไทยและร้านอาหารไทยที่ได้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT กลายเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัลที่ได้รับความนิยมและน่าเชื่อถือ ในส่วนของทิศทางของร้านอาหารในอิตาลีปี 2565 สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน มองว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในอิตาลี ผู้ส่งออกสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารของไทยมายังอิตาลี ได้เข้าใจถึงแนวโน้มธุรกิจร้านอาหารในอิตาลี และการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งถือเป็นนโยบายสีเขียว (European Green Deal) ที่สำคัญของสหภาพยุโรป เพื่อที่ผู้ประกอบการไทยสามารถวางแผนในการดำเนินธุรกิจและส่งออกสินค้าอาหารให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในอิตาลีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน (มกราคม 2565)
www.foodaffairs.it และ www.thefork.it

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2